Studievejledning og læsevejledning

Studievejledningen

Hver klasse har en studievejleder med fast kontortid hver uge. Du kan se kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller herDu kan også skrive til studievejledningen: studievejledning@svendborg-gym.dk

En studievejleder bruges til mange ting. Ikke bare hjælper de med spørgsmål om forhold på skolen – både sociale og personlige – men de kan også trække på et stort netværk af hjælpemuligheder uden for skolen.

Elever kan dukke uanmeldt op i kontortiden, men det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, skal du kontakte Studievalg Fyn. Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontaktes på nib@studievalg.dk, tlf. 6550 1064, mobil 6011 1064. Kontakt Anette for Studievalgs træffetider og årets aktiviteter. 
Alle elever individuelt en indslusningssamtale i 1.g / 1. HF. I løbet af STX HF holder studievejlederen en række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen m.m.


eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail. eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder. På UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. Vi glæder os til at møde dig.


Charlotte Christensen
privat tlf. 6128 1139

Eske Laden Andersen
privat tlf. 6222 3433

Jette Gade
privat tlf. 6612 6218

Lene Magnussen
privat tlf. 6613 6589

Mette Lise Gade
privat tlf. 5042 8943

Niels Johannesen
privat tlf. 2893 4296


Læsevejledningen

I samarbejde med de elever, der har behov for det, tilrettelægger læsevejlederne forløb med fokus på specifikke områder (fx læsehastighed, læseforståelse, ordforråd eller skriftligt arbejde).Vores fire dygtige læsevejledere screener alle nye elever inden efterårsferien. Eleverne modtager herefter individuel respons, som danner baggrund for eventuelle aftaler om videre hjælp.

Læsevejlederne tilbyder elever med særlige læse- eller skrivevanskeligheder at tage den nationale ordblindetest. Desuden kan vejlederne hjælpe med at søge om IT-støtteprogrammer, studiestøttetimer og ekstra tid til eksamen.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en læsevejleder?
Har du brug for ekstra hjælp, skal du kontakte en af dine lærere eller din studievejleder. Så kan de henvise dig til en af læsevejlederne.

Ane Schaarup

Janne Flensted

 

Linda Bjerre

Susanne Ernst

 


Oversigt over fordeling af klasser i læsevejledningen

1a

SE

2a

BJ

3a

SE

1b

SE

2b

SE

3b

SE

1c

JF

2c

AS

3c

SE

1d

AS

2d

SE

3d

SE

1e

SE

2e

BJ

3e

JF

1m

BJ

2m

AS

3m

BJ

1s

JF

2s

JF

3s

JF

1t

AS

2t

AS

3t

JF

1u

BJ

2u

AS

3u

AS

1v

BJ

2v

BJ

3v

AS

1x

AS

2x

JF

3x

AS

1y

JF

2y

AS

3y

AS

1z

AS

2z

SE

3z

AS

1p

JF

2p

JF

 

 

1q

BJ

2q

BJ

 

 

 

Gem

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere