Optagelse

På skolen glæder vi os over at tilbyde nuværende og kommende elever gode forudsætninger for læring i sociale rammer. Med en ungdomsuddannelse fra Svendborg Gymnasium står du derfor stærkt, når du på den anden side skal vælge kort eller lang videregående uddannelse.

Alle, der søger optagelse på den 3-årige STX eller 2-årige HF, skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse.

Optagelse på STX
Foruden ovenstående gælder det for optagelse på STX, at du opfylder visse krav. Du skal:

  • bestå folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse
  • være erklæret uddannelsesparat til gymnasiet


I din ansøgning til gymnasiet skal du desuden vælge andet fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Optagelse på HF
For at blive taget i betragtning til optagelse på HF skal du i udgangspunktet kunne opfylde en række krav. Du skal have:

  • fulgt undervisningen i 9. eller 10. klasse og aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk (mundtlig og skriftlig)
  • aflagt prøve i 9. eller 10. klasse i fysik/kemi
  • modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk
  • aflagt prøve i 9. eller 10. klasse - både mundtligt og skriftligt - hvis det udtrækkes


Skulle du ikke opfylde optagelseskriterierne til HF, kan du muligvis optages alligevel. I en sådan situation bliver du inviteret til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer.

Du finder ansøgningsskema til STX og HF igennem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.

Med en ungdomsuddannelse fra Svendborg Gymnasium står du stærkt, når du skal vælge kort eller lang videregående uddannelse.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere