Studievejledning og læsevejledning

Studievejledningen

Hver klasse er tilknyttet en studievejleder. Du kan se kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller her. Du kan også sende mail til studievejlederne.

En studievejleder bruges til mange ting. Ikke bare hjælper de med spørgsmål om forhold på skolen – både sociale og personlige – men de kan også trække på et stort netværk af hjælpemuligheder uden for skolen.

Studievejlederne indkalder alle elever individuelt til en indslusningssamtale i 1.g /1. HF. I løbet af STX og HF holder studievejlederen en række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen m.m.

Elever kan dukke uanmeldt op i kontortiden, men det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, skal du kontakte Studievalg Danmark. Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontaktes på nib@studievalg.dk, mobil: 3333 2064. 

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg eVejeldning. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.

Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til os, men du kan også kontakte os via chat, Facebook eller mail. Vi afholder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Vi glæder os til at møde dig!

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.Charlotte Christensen
ch@svendborg-gym.dk
privat tlf. 6128 1139

Jette Gade
jg@svendborg-gym.dk
privat tlf. 6612 6218


Lene Magnussen
lm@svendborg-gym.dk
privat tlf. 6613 6589

Lise Gade
mn@svendborg-gym.dk
privat tlf. 5042 8943


Niels Johannesen
nj@svendborg-gym.dk
privat tlf. 2893 4296

 

 


Læsevejledningen

 

I samarbejde med de elever, der har behov for det, tilrettelægger læsevejlederne forløb med fokus på specifikke områder (fx læsehastighed, læseforståelse, ordforråd eller skriftligt arbejde). Vores fire dygtige læsevejledere screener alle nye elever inden efterårsferien. Eleverne modtager herefter individuel respons, som danner baggrund for eventuelle aftaler om videre hjælp.

Læsevejlederne tilbyder elever med særlige læse- eller skrivevanskeligheder at tage den nationale ordblindetest. Desuden kan vejlederne hjælpe med at søge om IT-støtteprogrammer, studiestøttetimer og ekstra tid til eksamen.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en læsevejleder?
Har du brug for ekstra hjælp, skal du kontakte en af dine lærere eller din studievejleder. Så kan de henvise dig til en af læsevejlederne.

Ane Schaarup
as@svendborg-gym.dk

Janne Flensted
jf@svendborg-gym.dk

 

Linda Bjerre
bj@svendborg-gym.dk

Susanne Ernst
se@svendborg-gym.dk

 

Oversigt over fordeling af klasser i læsevejledningen

G1

BJ

1a

 AS 2a BJ 3a AS
G2 BJ 1b BJ  2b BJ 3b AS
G3 SE 1c BJ  2c AS 3c AS
G4 AS 1d BJ  2d SE 3d SE
G5 AS 1m BJ  2m BJ 3m SE

G6

AS

1s

AS

2s

AS

3s

JF

G7

AS

1t

AS 

2t

SE

3t

BJ

G8

BJ

1u

SE 

2u

SE

3u

AS

G9

JF

1x

JF 

2v

BJ

3v

BJ

G10

JF

1y

JF 

2x

AS

3x

AS

G11

SE

1z

SE 

2y

AS

3y

JF

 

 

 

 

2z

AS

3z

JF

           

 

 

1p

SE

2p 

JF

 

 

1q

JF

2q

BJ

 

 

 

 

 

 

2r

SE

 

 

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere