Studievejledning og læsevejledning

Studievejledningen

Hver klasse har en studievejleder med fast kontortid hver uge. Du kan se kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller herDu kan også skrive til studievejledningen: studievejledning@svendborg-gym.dk

En studievejleder bruges til mange ting. Ikke bare hjælper de med spørgsmål om forhold på skolen – både sociale og personlige – men de kan også trække på et stort netværk af hjælpemuligheder uden for skolen.

Elever kan dukke uanmeldt op i kontortiden, men det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, skal du kontakte Studievalg Fyn. Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontaktes på nib@studievalg.dk, tlf. 6550 1064, mobil 6011 1064. Kontakt Anette for Studievalgs træffetider og årets aktiviteter. 
Alle elever individuelt en indslusningssamtale i 1.g / 1. HF. I løbet af STX HF holder studievejlederen en række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen m.m.


eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail. eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder. På UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. Vi glæder os til at møde dig.


Charlotte Christensen
privat tlf. 6128 1139

Eske Laden Andersen
privat tlf. 6222 3433

Jette Gade
privat tlf. 6612 6218

Lene Magnussen
privat tlf. 6613 6589

Mette Lise Gade
privat tlf. 5042 8943

Niels Johannesen
privat tlf. 2893 4296


Læsevejledningen

I samarbejde med de elever, der har behov for det, tilrettelægger læsevejlederne forløb med fokus på specifikke områder (fx læsehastighed, læseforståelse, ordforråd eller skriftligt arbejde).Vores fire dygtige læsevejledere screener alle nye elever inden efterårsferien. Eleverne modtager herefter individuel respons, som danner baggrund for eventuelle aftaler om videre hjælp.

Læsevejlederne tilbyder elever med særlige læse- eller skrivevanskeligheder at tage den nationale ordblindetest. Desuden kan vejlederne hjælpe med at søge om IT-støtteprogrammer, studiestøttetimer og ekstra tid til eksamen.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en læsevejleder?
Har du brug for ekstra hjælp, skal du kontakte en af dine lærere eller din studievejleder. Så kan de henvise dig til en af læsevejlederne.

Ane Schaarup

Janne Flensted

 

Linda Bjerre

Susanne Ernst

 

Oversigt over fordeling af klasser i læsevejledningen

G1

AS

1a

  2a AS 3a BJ
G2 AS 1b   2b AS 3b SE
G3 BJ 1c   2c AS 3c AS
G4 AS 1d   2d SE 3d SE
G5 BJ 1m   2m BJ 3e BJ

G6

SE

1s

 

2s

JF

3m

AS

G7

BJ

1t

 

2t

BJ

3s

JF

G8

AS

1u

 

2u

AS

3t

AS

G9

SE

1v

 

2v

BJ

3u

AS

G10

JF

1x

 

2x

AS

3v

BJ

G11

JF

1y

 

2y

JF

3x

JF

G12

SE

1z

 

2z

JF

3y

AS

       

 

 

3z

AS

           

 

 

1p

JF

2p 

JF

 

 

1q

BJ

2q

BJ

 

 

 

 

1r

SE

2r

SE

 

 

Gem

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere