Program for den første uge

Introforløb

Det nye skoleår begynder med et introforløb, der består af aktiviteter over flere dage. Mandag den 8. august er introdag, hvor du introduceres til grundforløbsholdet og skolen, hvis du starter på STX - og makkerskabsgrupper og skolen, hvis du starter på HF. Der udleveres ikke bøger den første dag. Disse udleveres efterhånden som du møder dine lærere. Du skal ikke medbringe computer på introdagen.


Tirsdag, onsdag og torsdag skal du medbringe din computer. Her er der undervisning ifølge skemaet, som du kan på Lectio. Lectio er en del af vores intranet, og du får nærmere introduktion til programmet, når du starter.

Fredag den 12. august er idrætsdag for alle nye elever. Idrætsdagen afholdes på og omkring skolen.


Fotografering

I starten af den første uge er der fotografering af klasserne. Fotosedlen får du udleveret den 8. august. Vi vil bede dig medbringe fotosedlen på fotodagen i udfyldt stand og underskrevet af èn af dine forældre, hvis du er under 18. Datoen for fotografering orienteres du om på mandag.