Studievejledningen

Hver klasse er tilknyttet en studievejleder. Du kan se kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller via dette link . Du kan også sende mail til studievejlederne.
En studievejleder kan bruges til mange ting. Ikke bare hjælper de med spørgsmål om forhold i skolen - både sociale og personlige - men de kan også trække på et stort netværk af hjælpemuligheder uden for skolen. Studievejlederne indkalder alle individuelt til en indslusningssamtale i 1.g / 1. HF. I løbet af STX og HF holder studievejlederen en  række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen mm
 

Elever kan dukke uanmeldt i kontortiden, men det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.

Din trivsel er vigtigt for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, kan du kontakte Studievalg Danmark . Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontakte på  nib@studievalg.dk , mobil: 3333 2064. 

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg  eVejeldning . Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.
 
Du kan kontakte eVejledning hver dag, aften og weekend. Hos eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til os, men du kan også kontakte os via chat, Facebook eller mail. Vi har også digitale møder, som du nemt kan deltage i. 

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for det og Læring i Undervisningsministeriet.

Clemme  Wolsing Kjær
cwk@svendborg-gym.dk
Privat tlf.


Lene Magnussen
lm@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 2858 1156

 

   

Maria Roug Winther
mro@svendborg-gym.dk
Privat tlf.


Mette Lise Gade
mn@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 5042 8943


Niels Johannesen
nj@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 2893 4296

 

 


Oversigt over fordeling af klasser i studievejledningen


1a

JG 2a MN 3a LM
1b LM 2b NJ 3b NJ
1c CWK 2c JG 3c MN
1d JG 2d MN 3d MN
1m LM 2m LM 3m LM

1t

LM

2s

NJ

3s

JG

1u

MRO

2t

LM

3t

JG

1x

MN

2u

NJ

3u

LM

1y

MN

2x

JG

3v

NJ

1z

MN

2y

CWK

3x

JG

 

 

2z

MRO

3y

NJ

 

 

 

 

3z

NJ

1p

MN

2p 

LM

1q

JG

2q

NJ

 

 

 

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb