Studievejledningen

Hver klasse er tilknyttet en studievejleder. Du kan se kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller via dette link . Du kan også sende mail til studievejlederne.
En studievejleder kan bruges til mange ting. Ikke bare hjælper de med spørgsmål om forhold i skolen - både sociale og personlige - men de kan også trække på et stort netværk af hjælpemuligheder uden for skolen. Studievejlederne indkalder alle individuelt til en indslusningssamtale i 1.g / 1. HF. I løbet af STX og HF holder studievejlederen en  række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen mm
 

Elever kan dukke uanmeldt i kontortiden, men det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.

Din trivsel er vigtigt for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, kan du kontakte Studievalg Danmark . Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontakte på  nib@studievalg.dk , mobil: 3333 2064. 

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg  eVejeldning . Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.
 
Du kan kontakte eVejledning hver dag, aften og weekend. Hos eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til os, men du kan også kontakte os via chat, Facebook eller mail. Vi har også digitale møder, som du nemt kan deltage i. 

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for det og Læring i Undervisningsministeriet.

Clemme  Wolsing Kjær
cwk@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 4044 9561


Lene Magnussen
lm@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 2858 1156

 

   

Maria Roug Winther
mro@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 4049 7531


Mette Lise Gade
mn@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 5042 8943


Niels Johannesen
nj@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 2893 4296

 

 


Oversigt over fordeling af klasser i studievejledningen


g01

MRO 2a MRO 3a CWK
g02 CWK 2b LM 3b NJ
g03 MN 2c CWK 3c MRO
g04 NJ 2d NJ 3d MN
g05 LM 2m LM 3m LM

g06

LM

2t

LM

3s

NJ

g07

MRO

2u

MRO

3t

LM

g08

CWK

2x

MN

3u

NJ

g09

MN

2y

MN

3x

MN

g10

NJ

2z

MN

3y

CWK

 g11

 LM

 

 

3z

MRO

 1p

 LM

 2p

 MN

 

 

1q

CWK

2q 

 NJ

1r

MRO

 

 

 

 

 

Din trivsel er afgørende for et godt uddannelsesforløb