Studievejledningen

Hver klasse er tilknyttet en studievejleder. Du kan se kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller hende . Du kan også sende mail til studievejlederne. En studievejleder bruges til mange ting. Ikke bare hjælper med spørgsmål om forhold i skolen - både sociale og personlige - mænd de kan også trække på et stort netværk til hjælpemuligheder uden for skolen. Studievejlederne indkalder alle alle individuelle til en indslusningssamtale i 1.g / 1. HF. Jeg løber af STX og HF holder studievejlederen og række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen mm 

Elever kan dukke uanmeldt i kontortiden, mænd, det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.

Din trivsel er afgivet for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, skal du kontakte Studievalg Danmark . Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontakte på  nib@studievalg.dk , mobil: 3333 2064.  Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg  eVejeldning . Hendes finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. 

Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend. Jeg eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til os, mænd du kan også kontakte os via chat, Facebook eller mail. Vi har også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Vi glæder os til at møde dig!

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for det og Læring i Undervisningsministeriet.

Clemme  Wolsing Kjær
cwk@svendborg-gym.dk
Privat tlf.


Jette Gade
jg@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 2139 5218 

Lene Magnussen
lm@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 2858 1156

   

Maria Roug Winther
mro@svendborg-gym.dk
Privat tlf.


Mette Lise Gade
mn@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 5042 8943


Niels Johannesen
nj@svendborg-gym.dk
Privat tlf. 2893 4296

 

 


Oversigt over fordeling af klasser i studievejledningen


G1

NJ 2a MN 3a LM
G2 MN 2b NJ 3b NJ
G3 MN 2c JG 3c MN
G4 NJ 2d MN 3d MN
G5 JG  2m LM 3m LM

G6

JG

2s

NJ

3s

JG

G7

MRO

2t

LM

3t

JG

G8

LM

2u

NJ

3u

LM

G9

LM

2x

JG

3v

NJ

G10

MRO

2y

CWK

3x

JG

 

 

2z

MRO

3y

NJ

 

 

 

 

3z

NJ

1p

MN

2p 

LM

1q

JG

2q

NJ

 

 

 

Din trivsel er afgivet for et godt uddannelsesforløb