Naturvidenskab

Vi vil gerne invitere dig med på en fantastisk rejse ind i naturvidenskabens verden, hvor du får lov til at lave masser af eksperimenter, observationer og databehandling. Med naturvidenskaben får du nogle af de grundlæggende redskaber til at forstå, hvordan kloden og universet er skruet sammen. Den viden kan du senere bruge til fx at skabe banebrydende forskningsresultater eller udvikle nye produkter og teknologier. Matematikken er omdrejningspunktet i naturvidenskaben, og netop derfor er matematik et gennemgående fag for alle elever på det naturvidenskabelige område. Afhængigt af hvilken studieretning du vælger, kan du desuden dykke ned i biologien, bioteknologien, fysikken, kemien og geovidenskaben.

Undervisningen er en blanding af teoretisk viden og praktiske øvelser. I løbet af året tager vi på ture ud af huset, blandt andet til universiteter i Danmark. Vi deltager typisk i Naturvidenskabsfestival, Forskningens Døgn, fysik- og kemiolympiade, matematikkonkurrencer, MasterClass og Efterårslaboratorium.

I denne video kan du høre hvorfor Dagmar og Jonas valgte en naturvidenskabelig studieretning.

 

 

Dagmar og Jonas på naturvidenskabelig studieretning

 NAT 1

Matematik A – Fysik B – Kemi B


Science classic er til dig, der ønsker at bruge matematikken til at forstå verden og den teknologi, der omgiver os.

Du kommer til at følge matematik på A-niveau alle 3 år, fordi matematik er den helt grundlæggende forudsætning for at forstå, hvordan fx smartphones og elbiler fungerer, samt til at forklare effekterne af klimaforandringer eller bestemte typer medicin. Samtidig bruger vi matematikken til at forstå de andre naturvidenskabelige fag som fx fysik og kemi.

Du har mulighed for at vælge fysik og kemi på A-niveau i 3.g. Disse klassiske naturvidenskabelige fag giver dig grundlæggende viden om, hvordan den fysiske verden hænger sammen. På den måde åbner studieretningen døre til stort set alle livets områder.

NAT 2

Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B


Spring med os ind i fremtiden. Gennem eksperimenter, forsøg og besøg på virksomheder og universiteter lærer du, hvordan levende organismer og biologiske metoder kan bruges til at udvikle og optimere produkter inden for bl.a. landbrugs-, miljø-, fødevare- og sundhedsområdet.

Vi bruger matematik til at systematisere målingerne af vores eksperimenter i fysik og bioteknologi. I fysik beskriver vi forandringer i vores materielle omverden – ofte også ved hjælp af matematiske modeller. Derfor arbejder du i fysik med alt fra opbygning af atomer til universets skabelse.

Bioteknologi er for dig, der gerne vil arbejde med innovation samt bruge fremtidens muligheder til at udvikle fx renere teknologi, nye og bedre lægemidler eller arbejde med miljøbeskyttelse eller plante- og dyreforædling.

Hvem ved, måske er du én af de nye pionerer indenfor fremtidens biotek-industri.

NAT 3

Biologi A – Kemi B - Matematik B


Velkommen til 3 år i biologiens verden, hvor du kommer helt tæt på planter, dyr og mennesker. Faktisk kommer du så tæt på, at du får en forståelse af og indblik i levende organismers cellestrukturer og biokemiske processer. Vi arbejder også med moderne genteknologi, imens du lærer at bruge kemi og matematik til at forklare sammenhænge i biologien.

Igennem tværfagligt arbejde vil du opleve, hvordan de tre fag kan understøtte hinanden både teoretisk og praktisk, når vi arbejder med forsøg og eksperimenter som en del af undervisningen.

Det her er studieretningen for dig, der undres over natures skabninger, og som ønsker at forstå og forklare biologiske sammenhænge og processer i såvel dyr og planter som i mennesker.