Optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget skal du være vurderet uddannelsesparat, med mindst 5 i gennemsnit i alle afsluttende standpunktskarakterer. Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Derudover skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse, samt have bestået folkeskolens afgangseksamen. Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse, skal du have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.klasseprøver i disse fag.


Opfylder du ikke forudsætningerne for optagelse vil du kunne komme til optagelsesprøve og en samtale. Læs nærmere på vores hjemmeside,


Du finder
ansøgningsskema til STX igennem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.
I din ansøgning til gymnasiet skal du vælge andet fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan ved udgangen af 9. eller 10. klasse.