Rettigheder og pligter

Nedenstående er et opsummerende uddrag fra de officielle rettigheder og pligter. For at få adgang til hele dokumentet kan du trykke her.

Hjemmearbejde
Vi ønsker at sikre, du får det bedste ud af din studietid. Det forpligter både os og dig. Derfor skal du også regne med at bruge i gennemsnit et par timer dagligt på forberedelse til undervisning. Lektiemængden kan svinge fra fag til fag, så forvent nogle udsving.

Løbende stiller lærerne også bundne skriftlige hjemmeopgaver, som kræver tid udover forberedelsen til de enkelte fag.

Vi har en forventning om, at alle møder velforberedte op til lektionerne og afleverer skriftlige opgaver til tiden. Det er lærernes opgave at koordinere undervisningen og det skriftlige arbejde, så det giver dig de bedste forudsætninger. En del af det skriftlige arbejde foregår desuden på skolen. Her er der altid en lærer til stede, der kan vejlede undervejs.

Alle lektier skrives ind i vores administrationssystem, Lectio, senest kl. 16:00.

Snyd accepteres naturligvis ikke. Vi opfatter det som snyd, hvis en elev helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, downloader materialer fra internettet uden kildehenvisning eller lader andre skrive besvarelsen.

Evaluering
Mindst to gange årligt evaluerer lærere og elever i fællesskab undervisningen i overensstemmelse med kravene i læreplanerne.

Evalueringerne danner grundlag for åben dialog om arbejdet i modulerne, og for at vurdere, om undervisningen lever op til målene.

Efter evalueringen drøfter elever og lærere resultatet i fællesskab, hvorefter de udarbejder en fælles handlingsplan.

Mindst to gange årligt evaluerer lærere og elever i fællesskab undervisningen i overensstemmelse med kravene i læreplanerne.


Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere