Optagelse

Alle, der søger optagelse på HF, skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Desuden skal eleverne have:

  • fulgt undervisningen i 9. eller 10. klasse og aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk (mundtlig og skriftlig)
  • aflagt prøve i 9. eller 10. klasse i fysik/kemi
  • modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk
  • aflagt prøve i 9. eller 10. klasse - både mundtligt og skriftligt - hvis det udtrækkes


Skulle du ikke opfylde optagelseskriterierne, kan du muligvis optages alligevel. I en sådan situation bliver du inviteret til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer.

Du finder ansøgningsskema til HF igennem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere