3g Biologi A ekskursion

Eleverne fortæller:​

Fra mandag den 20. august til onsdag den 23. august 2017, var alle SG's 3u og 3x biologi A elever, på en oplevelsesrig ekskursion til AQUA-centret i Silkeborg. Her skulle vi bl.a. studere søøkologi og terrestrisk økologi. Dette indebar en masse feltarbejde, hvor​ vi bl.a. nærstuderede 3 meget forskellige søer, Almind Sø, Brassø og Vejlbo Mose, m.h.t. dyre- og planteliv samt fysisk- kemiske faktorer. Bl.a. lavede vi også døgnundersøgelser som indebar en stram vagtplan hvor vi foretog målinger i søen hver time, døgnet rundt. Endelig undersøgte vi også skovene og moserne om​kring søerne og fik derigennem indsigt i hvordan naturen og biodiversiteten ændrer sig alt efter om et område bliver brugt til skovdrift, afgræsning af dyr eller får lov at ligge uberørt. 

Dagene med sammenhængende og effektivt feltarbejde har givet os god erfaring med en masse feltbiologiske metoder og en større indsigt i søøkologi og naturpleje.

Dagene med sammenhængende og effektivt feltarbejde har givet os god erfaring med en masse feltbiologiske metoder og en større indsigt i søøkologi og naturpleje.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere