Forældre

Mange forældre med elever på gymnasiet oplever, at de hurtigt kan miste overblikket over deres teenageres liv. Det er en helt naturlig udvikling. I løbet af årene i gymnasiet udvikler mange unge de personligheder, interesser og kundskaber, som vil følge dem resten af livet.

Samtidig vil vi gerne sikre, at du som forælder stadig kan være oplyst om de forventninger og krav, vi stiller undervejs i løbet af en STX eller HF.

Klare retningslinjer
Svendborg Gymnasium har udviklet en række regler, rettigheder og pligter, så det er tydeligt for alle både på og uden for gymnasiet, hvad der forventes af alle. Sådan sikrer vi, at elever, forældre og medarbejdere kan få de bedste forudsætninger for en god hverdag på skolen.

Ferieplaner
Desuden har vi sørget for, at du her kan finde skolens ferieplan og ringetider.Skoleliv og fritid

På Svendborg Gymnasium kan du glæde dig til at blive en del af et aktivt studiemiljø. Der summer af god stemning og plads til alle. Allerede fra første dag tager de engagerede lærere godt imod dig og guider dig igennem den første tid. Du præger og former selv hverdagen ved aktivt at deltage i skolens undervisning og arrangementer.