Elevhåndbog

Kære nye elev

Velkommen til Svendborg Gymnasium. 


For at gøre skolestarten nemmere for dig har vi samlet en række informationer, som er gode for dig at kende, når du starter som ny elev på SG. Hvis der er informationer som du ikke kan finde her på siden, så er du altid velkommen til at ringe eller maile til skolen.Første skoledag for alle 1.g og 1.hf elever er mandag d. 12. august 2024 kl. 9.00, hvor der afholdes introdag. På introdagen introduceres du til grundforløbsholdet og skolen, hvis du starter på STX - og makkerskabsgrupper og skolen, hvis du starter på HF. Der udleveres ikke bøger den første dag. Disse udleveres efterhånden som du møder dine lærere.

Du skal ikke medbringe computer på introdagen.


Tirsdag, onsdag og torsdag skal du medbringe din computer. Her er der undervisning ifølge skemaet, som du kan på Lectio. Lectio er en del af vores intranet, og du får nærmere introduktion til programmet, når du starter.

Fredag den 16. august er der idrætsdag for alle nye elever. Idrætsdagen afholdes på og omkring skolen.

Introdag med NV
I løbet af de første uger på Svendborg Gymnasium (SG) er der placeret en introdag til NV. Formålet med dagen er dels at blive introduceret til de naturvidenskabelige fag, dels at du lærer dine klassekammerater bedre at kende – samt får hilst på nogle af NV-lærerne.

NV står for Naturvidenskabeligt grundforløb og præsenteres af de naturvidenskabelige fag biologi, kemi, fysik og naturgeografi (NG). I NV lærer du om det, der er fælles for de fire fag - bl.a. den naturvidenskabelige metode.

Praktisk info: 

 • Mødetid: kl. 8.05 -14.00
 • Mellemmåltid: serveres af skolen
 • Frokost: medbring en ret til fælles buffet og egne drikkevarer
 • Andet: Medbring en blyant og tag sko på som du kan bevæge dig i. Computer skal IKKE bruges


NV i øvrigt 
NV på SG er opdelt i 2 forløb. Det første forløb i ugerne 32-36 og det andet i ugerne 37-41. Forløbene varetages af undervisere i fagene biologi/kemi henholdsvis fysik/naturgeografi (NG)

 

NV-forløbet afsluttes med en mundtlig prøve som forventes placeret i uge 43 eller 44
Udlevering af bøger


• Du får dine bøger udleveret af din lærer, og du skal underskrive på en kvitteringsliste som følger med.
• Det er vigtigt, at du skriver dit navn tydeligt og kun underskriver, hvis du får bogen udleveret.
Hvis dit navn ikke er på listen, skal du henvende dig i bogdepotet for at få bogen udleveret.
• Hvis din bog mangler en CD eller mangler sider, skal du henvende dig i bogdepotet
hurtigst muligt. Ellers risikerer du at betale for manglen når du afleverer.
• Hvis du ikke var til stede ved udleveringen i timen, skal du selv hente din bog i bogdepotet.


Aflevering af bøger


• Når dine bøger skal afleveres igen, vil det fremgå på forsiden af Lectio
Det er vigtigt at du afleverer bøgerne med det samme, da bøgerne skal bruges til andre klasser.
• Alle bøger skal afleveres i bogdepotet - ikke hos din lærer eller på biblioteket.


Vigtig info

• Alle bøger er kun til låns!
• Bøgerne har ikke individuelle stregkoder. Skriv derfor navn i alle dine bøger.
• Du skal erstatte alle bortkomne bøger, så lad dem aldrig ligge i garderoben eller andre
steder. Opbevar dem i din taske eller i dit skab.
• Aflever altid bøgerne pæne og rene uden noter osv.
• Pas godt på dem!!!

Husk at medbringe dit studiekort/sygesikringskort ved alle henvendelser i bogdepotet!
Bogdepotet er normalt åbent tirsdag og fredag.

Ved studiestart lejer du et skab, som du har alle tre år på gymnasiet. Her kan du opbevare computer, oplader, bøger mv. Skab inkl. hængelås koster 225 kr. for alle tre år. Leje af skabet betales via MobilePay 72603 (Svendborg Gymnasiums Venner), inden skolestart. Beløbet kan du også allerede indbetale nu. Når du betaler via MobilePay, skal du huske at skrive ”navn og klasse” ved overførslen. Leje af skab kan ikke fravælges.
Vi opfordrer dig i øvrigt til at have navn på dine ting, specielt opladere, som vi oplever mange glemmer.

I starten af den første uge er der fotografering af klasserne. Fotosedlen får du udleveret ved skolestart Vi vil bede dig medbringe fotosedlen på fotodagen i udfyldt stand og underskrevet af én af dine forældre, hvis du er under 18 år. Fotosedlerne kan også udfyldes elektronisk, og linket til de elektroniske blanketter, vil blive tilgængelig her på siden i starten af august.

Datoen for fotografering orienteres ved skolestart.

Som elev på SG kan du få et digitalt studiekort på din smartphone. For at oprette et studiekort skal du blot følge linket.

Studiekortet er adgangsgivende til bl.a. skolens fester. Derudover kan du opnå rabatter mange steder.

 

Med et Ungdomskortet får du ubegrænset transport i hele FynBus' område, samtidig med at du sparer penge, ved rejser uden for Fyn. Du kan rejse alt det du vil, med både bus og tog på hele Fyn 24/7.

Kortet koster 418 kr. for 30 dage og kan søges på www.ungdomskort.dk. Ifgl. FynBus tager det 9 dage at få et Ungdomskort.  

Læs mere om Ungdomskort på FynBus' hjemmeside: http://www.fynbus.dk/ungdomskortPlustur-ordningen


Har du langt til stoppestedet? Så kan du måske gøre brug af en Plustur
-ordningen. Med Plustur bliver du kørt til eller fra et knudepunkt, hvor der er bus- eller togforbindelse. FynBus planlægger Plusturen, så du kan nå at skifte.
Læs mere om Plustur og Flextur.

Eleverne/jeres børn vil blive tilbudt en studierejse i løbet af gymnasietiden. Studierejsen er for alle HF og STX-elever, og den vil ligge i efteråret for HF og foråret for STX.  Skolen forventer at eleverne deltager på turen.

Beløbet der indbetales dækker udgifter som rejsen, entreer, lokal transport m.m. Eleverne vil som regel selv skulle betale for kosten. Skolen har en max pris på kr. 6.000. Der er mulighed for at søge økonomisk støtte hos SG’s Venner.

Hver klasse har fået oprettet en studierejsekonto, hvor der vil være mulighed for at indbetale til rejsen.

Svendborg Gymnasium samarbejder med Svendborg Musikskole om at give vores elever de bedste muligheder for at dygtiggøre sig i musik. Tilbuddet er for STX-elever, der har valgt musisk studieretning.

Undervisningen vil foregå enten på gymnasiet eller på musikskolen, enkeltvis eller i mindre grupper efter aftale med underviseren. Vi planlægger 30 lektioner á 25 minutter pr. elev. Undervisningen starter i september eller i januar, og slutter ultimo maj.

Tilbud om instrumentalundervisning, hørelære og brugsklaver

Vi kan tilbyde en ”pakkeløsning”, så du ud over Musik på A-niveau, Engelsk på A-niveau og Matematik på B-niveau også kan få:
 

 • 25 min. soloundervisning, instrument efter eget valg og sikret i forhold til venteliste. Undervisningen foregår på musikskolen eller gymnasiet efter nærmere aftale.
 • 30 min. klaverundervisning (brugsklaver) på hold. Undervisningen foregår på gymnasiet.
 • 30 min. hørelæreundervisning på hold.

Vi tager forbehold for, at der skal være passende tilslutning. Tilbuddet er rettet mod elever, som har valgt musisk studieretning uanset niveau. Såvel begyndere som øvede vil kunne få stort udbytte af at deltage.

Bindingsperioden er 6 måneder. Tilmelding med start i september skal ske senest den 1. maj, og tilmelding med start i januar skal ske senest den 1. december. Har du tilmeldt sig rettidigt, er du garanteret en plads på holdet. Dog skal der minimum tilmeldes 3 elever på hvert hold, for at holdet oprettes.

Tilmeldingen kan ske på: www.svendborg-gym.dk/stx/musik

Yderligere information kan fås hos musiklærer Rune Bech Lauesen, rl@svendborg-gym.dk, tlf. 3024 8604.

    
Priser

Beskrivelse

Pris pr. rate

Instrumentalundervisning,
eneundervisning (25 min.)

kr.     468,75

Instrumentalundervisning (25 min.)
og brugsklaver (30 min.)

kr.     775,00

Instrumentalundervisning (25 min.)
og hørelære (30 min.)

kr.     775,00

Pris for hele pakken

kr.  1.062,50

Evt. udgift til instrumentleje

kr.     136,00

Der opkræves i 8 rater – 4 rater i efteråret og 4 rater i foråret.

Betalingsbetingelserne kan ses på www.musikskolen.svendborg.dk


Plantegning over skolen

Svendborg Gymnasium er et stort gymnasium. Via dette link, får du mulighed for at skabe dig et overblik over skolen: Plantegning over skolen

 
Parkering

Der er parkeringspladser for eleverne i området ved gymnasiehallen.
Gæster kan parkere ved hovedindgangen. Bemærk: Der påkræves parkeringsbillet, som kan afhentes i administrationen på 1. sal.

 

Adgangsforhold

For gangbesværede er der tre elevatorer. på skolen. Elevatoren til 1. sal (administrationen og lærerværelset) findes ved hovedindgang. Elevatorerne til grundplanen findes i kantinen eller i Bogligt Hus.

SG's Venner er Svendborg Gymnasiums støtteforening. Den blev stiftet af en gruppe forældre i 1952, og traditionen har altid været at yde økonomisk støtte til elevaktiviteter på skolen.

I dag bakker foreningen op om især studierejser og ekskursioner. Foreningen medvirker kort sagt til at gøre mange aktiviteter mulige til gavn for alle. Uden foreningens støtte ville livet være noget kedeligere på skolen.

Dette kan kun fortsætte, hvis nye forældre og elever vælger at blive del af ”Vennerne”.

Vil du være medlem? Et kontingent koster:

 • 300 kr. for et varigt medlemskab, eller
 • 100 kr. pr. år


Indmeldelse sker nemt og hurtigt. Indsæt ét af ovenstående beløb på konto 6840 0001457491 eller på MobilePay 72603.


Har du brug for at søge om støtte, kan du benytte QR koden        


Læs mere om SG's Venner

Behandling af dine personoplysninger

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet


I det vedlagte bilag, finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Dette brev er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Camilla Bjørn Dalmose
Dataansvarlig kontakt

Bilag:  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.   

 

_____________________________________________________________ 
[1]
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

 

Bilag: Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Camilla Bjørn Dalmose er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Svendborg Gymnasium
A. P. Møllersvej 35
5700 Svendborg

CVR-nr.:29553904
Telefon: 6321 3141
Mail: post@svendborg-gym.dk

2.    Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Andreas Esbech, anes@itcfyn.dk, tlf: 2939 7648

3.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om de gymnasiale uddannelser. Eksempelvis personoplysningerne om dig med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive indstillet til eksamen samt at du opfylder betingelserne for at blive student. Nogle af disse oplysninger er vi forpligtede til at videresende til Undervisningsministeriet, UU Centeret, SU og dine forældre (hvis du er under 18 år).

Svendborg Gymnasium kan også få brug for oplysninger som er følsomme personoplysninger om dig. Dette sker kun, hvis oplysningerne har relevans for din skolegang og det vil ske med præciseret samtykke. Det kan være tilfældet, hvis oplysningerne handler om din trivsel eller dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fravær.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om de gymnasiale uddannelser
 • Bekendtgørelsen om optagelse på ungdomsuddannelser
 • Lov om taxametertilskud
 • Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.
 • Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse.


4. Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Som elev på Svendborg Gymnasium registrerer og behandler vi data om dig. Det er oplysninger, som du har oplyst i dit ansøgningsskema samt oplysninger
fra tidligere skolegang. Vi registrerer oplysninger om dit fravær, dit studieforløb samt resultater af karakterer. 

 

5.  Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre offentlige myndigheder
 • Dine forældre hvis du er under 18 år
 • Ved studierejser kan oplysninger videregives til rejsedestinationen hvis vi på forhånd har indgået de fornødne aftaler om dette. Rejselæreren vil i disse tilfælde sørge for det rette lovgrundlag.


6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:

 • Din ansøgning som vi modtager fra optagelse.dk
 • Ved overflytning fra anden skole, modtager vi oplysninger om dig fra afsenderskolen.
 • Hvad der er kommet med fra dit Unilogin.

 

7.  Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter du er færdig på SG. Dog opbevarer vi eksamensbeviser i 30 år.
Vi opbevarer også oplysninger om dine forældre/værger indtil du fylder 18 år. Dette sker i henhold til offentlig interesseafvejning.
Skulle du eller dine forældre ændre adresse eller andre data under dit skoleophold hos os, beder vi jer om at melde dette til skolens administration.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9.  Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

 

 

Skolelivet

På Svendborg Gymnasium kan du glæde dig til at blive en del af et aktivt studiemiljø. Der summer af god stemning og plads til alle. Allerede fra første dag tager de engagerede lærere godt imod dig og guider dig igennem den første tid. Du præger og former selv hverdagen ved aktivt at deltage i skolens undervisning og arrangementer.