Information om skolen

På Svendborg Gymnasium tror vi på individets egen fornuft, vilje og engagement. Derfor har vi som selvejende institution også en unik mulighed for at lade eleverne indgå i et nært samarbejde med lærere og personale.

Vi mener, den bedste vej til at sikre kvalitet og udvikling i undervisningen går igennem eleverne selv. Af denne grund tilbyder vi en bred vifte af fælles arrangementer iværksat af både elever og lærere på skolen.

Den åbne dialog afgrænser sig ikke blot til de grupper. Gymnasiet har et stort lokalt engagement. Igennem forældregruppen SG's Venner kan forældre og andre eksempelvis engagere sig i elevernes interesser.

Alt dette sikrer et aktivt studiemiljø, hvor personlig deltagelse og sociale aktiviteter beriger eleven på sin videre færd i livet.