Historie

Spørg eleverne på Svendborg Gymnasium og de fleste vil pege på Jesper Vildbrad som præmieeksemplet på en rektor i øjenhøjde. Her står døren altid åben. Den uformelle og imødekommende holdning er kulminationen på en udvikling, der havde sin begyndelse i 1872. Under helt andre forhold.

Dengang hed vi Svendborg Realskole. Tiden var til kæft, trit og retning, men skolens første bestyrer, Johannes Møller, tog allerede på dette tidspunkt de første spadestik imod en undervisning med eleverne i fokus. Ikke bare skulle undervisning og lektier tilpasses den enkelte, men der skulle også være tid til at trække luft og vokse. Budskabet var klart: Udvikling sker ikke kun i klasselokalet!

Tingene ændrer sig måske langsomt, men i bakspejlet bliver udviklingen tydelig. Efterkrigstiden så endnu en milepæl imod dialog og fællesskab. Modsat latinskolen skiftede det daværende Svendborg Gymnasium fokus til gensidig samtale med eleverne – frem for mekanisk udenadslæren.

Derfra kom der fart over feltet. I højkonjunkturårene transformerede gymnasiet sig fra eliteinstitution til bred ungdomsuddannelse. Ungdomsoprøret så det største brud. De før så autoritetstro elever forvandlede sig på kort tid til aktive, samfundsbevidste kritikere. Også på lærerværelset mærkede man skiftet. Tonen ændrede sig fra ”De” til ”du” til ”fredagsbajer”. Formaliteten smuldrede og gymnasiet blev et fælles projekt.

Sådan brækkede anden halvdel af det 20. århundrede magtstrukturer og hierarkier op. I dag er gymnasiet blevet en slagplads om definering af mening. Smartphones og sociale medier de fornemste våben. Hvordan skaber man sammenhæng i så dynamisk et miljø? Hos os accepterer vi, at mening konstant flyder og diskuteres. Sammen bruger vi dialogen, kommunikationen og åbenheden som vejen til fælles indsigt.

Klik her for en grundig gennemgang af Svendborg Gymnasiums historie.

 

Yearbook


Fra 2008 til 2016 stod lektor John Bihl Nielsen for at opsummere årets gang i sin yearbook.

Her kan du med fordel læse med og lære mere om de spændende events, der har fundet sted henover årene. Det kan du gøre ved at klikke på nedenstående links:

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10