Vejledning

Alle klasser har deres egen studievejleder og læsevejleder.
Du kan henvende dig til studievejlederen, hvis du har brug for en uformel snak, et godt råd eller vejledning. Det kan være personlige, sociale eller faglige udfordringer i løbet af din skoletid. Studievejlederen har tavshedspligt.

Læsevejlederen kan hjælpe, hvis du oplever vanskeligheder med at læse lektier og skrive opgaver. Er du ordblind, kan læsevejlederen hjælpe dig med at få den støtte, du har behov for, f.eks. programmer til din computer

 

 Har du brug for at kontakte studievejlederen, så kan du finde kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller se tiderne i dette dokument. Du kan også sende en besked til studievejlederne, og aftale et møde.


En studievejleder kan bruges til mange ting. Ikke bare hjælper de med spørgsmål om forhold i skolen - både sociale og personlige - men de kan også trække på et stort netværk af hjælpemuligheder uden for skolen. Studievejlederne indkalder alle individuelt til en indslusningssamtale i 1.g / 1. HF. I løbet af STX og HF holder studievejlederen en  række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen mm
 

Elever kan dukke uanmeldt i kontortiden, men det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.
Din trivsel er vigtigt for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, kan du kontakte Studievalg Danmark Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontakte på nib@studievalg.dk - mobil: 3333 2064. 

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg eVejeldning. 
Du kan kontakte eVejledning'en hver dag, aften og weekend. eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for det og Læring i Undervisningsministeriet.


Birgitte Linnet Dahlberg
bld@svendborg-gym.dk
Tlf. 2863 9615

Clemme  Wolsing Kjær 
cwk@svendborg-gym.dk
Tlf. 4044 9561
 Lene MagnussenLene Magnussen 
lm@svendborg-gym.dk
Tlf. 2858 1156

Maria Roug Winther 
mro@svendborg-gym.dk
Tlf. 4049 7531

Mette Lise Gade
Mette Lise Gade 
mn@svendborg-gym.dk
Tlf. 5042 8943

Niels Johannesen
Niels Johannesen 
nj@svendborg-gym.dk
Tlf. 2893 4296


Oversigt over fordeling af klasser i studievejledningen

MRO Maria Roug Winther g07, g08, 1q, 1u, 1z, 2c, 2u, 3u, 3v     
CWK     Clemme Wolsing Kjær g03, 1r, 1c 2a, 2y, 3c, 3d, 3x, 3z 
LM Lene Brink Magnussen g01, g02, 1o, 1p, 1m, 2m, 2t, 3m, 3t  
MN Mette Lise Gade Nielsen g04, g09, 1d, 1x, 1y, 2d, 2p, 2z, 3y   
NJ Niels Becher Johannesen     g05, g06, 1a, 1b, 2b, 2q, 2v, 2x, 3a, 3b
BLD Birgitte Linnet Dahlberg 1n 

      

 

Læsevejlederne tilbyder elever med særlige læse- eller skrivevanskeligheder at tage den nationale ordblindetest. Desuden kan vejlederne hjælpe med at søge om IT-støtteprogrammer, studiestøttetimer og ekstra tid til eksamen.

I samarbejde med de elever, der har behov for det, tilrettelægger læsevejlederne forløb med fokus på specifikke områder (fx læsehastighed, læseforståelse, ordforråd eller skriftligt arbejde). Vores fire dygtige læsevejledere screener alle nye elever inden efterårsferien. Eleverne modtager herefter individuel respons, som danner baggrund for eventuelle aftaler om videre hjælp.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en læsevejleder?
Har du brug for ekstra hjælp, skal du kontakte en af dine lærere eller din studievejleder. Så kan de henvise dig til en af læsevejlederne.

Ane Schaarup
as@svendborg-gym.dk

Janne Flensted

Janne Flensted
jf@svendborg-gym.dk

 

Linda Bjerre

Linda Bjerre
bj@svendborg-gym.dk

Susanne Ernst

Susanne Ernst
se@svendborg-gym.dk


 Oversigt over fordeling af klasser i læsevejledningen

1a

BJ 2a AS 3a AS
1b SE  2b JF 3b JF
1c BJ  2c SE 3c JF
1d JF  2d AS 3d BJ
1m AS  2m SE 3m SE

1t

BJ

2t

AS

3t

AS

1u  SE

2u

SE

3u  SE

1v

SE 

2v

BJ

3x

SE

1x

JF 

2x

JF

3y

AS

1y

AS

2y

AS

3z

BJ

1z

JF 

2z

AS

 

 

       

1p

SE

2p 

SE

1q

BJ

2q

JF

 

 

 

 

 2r

BJ 

 

 

 

 

Matematikvejlederne tilbyder hjælp til elever med vanskeligheder i matematik. Der er flere muligheder for hjælp afhængig af de udfordringer elever kan stå med. Elever med vanskeligheder i matematik tilbydes individuel vejledning med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer, hvor der arbejdes på at skabe en grundlæggende forståelse af matematik.

De to matematikvejledere varetager ekstra matematikundervisning hver anden torsdag i 4. modul. Her har elever mulighed for at få ekstra hjælp til den daglige matematikundervisning. Hjælpen tilbydes på alle niveauer af matematik og kaldes henholdsvis, CMX, BMX og AMX.

I begyndelsen af skoleåret testes alle 1.g’ere og 1. HF’ere for eventuelle vanskeligheder med matematik i forbindelse med undervisningen. I forlængelse af disse tests tilbydes udvalgte elever en uddybende samtale for at undersøge om matematikvejledning vil være relevant. I løbet af skoleåret er der yderligere elever der kommer i matematikvejledningen, enten fordi eleverne selv har henvendt sig til deres lærer eller bliver henvist af deres lærer.

Matematikvejledningen varetages af to af skolens eksaminerede matematiklærere, der har taget efteruddannelsen som matematikvejledere på RUC.

 

 Anna Sommer
ans@svendborg-gym.dk
 Vicki Sørensen
vis@svendborg-gym.dk