Fag

I løbet af din STX skal du følge en række obligatoriske fag fordelt på grundforløbet og dit valgte studieretningsforløb. Derudover udbyder skolen en række valgfag, hvor du kan præcisere din fremtidige profil.
Læs om fag på STX på UVM's hjemmeside


Hvis processen virker lidt kompliceret, kan studieretning.dk hjælpe dig med at vælge retning, valgfag, etc.

A-niveau svarer typisk til 3 år, et B-niveau til 2 år, imens et C-niveau typisk svarer til 1 år.

Der tages forbehold for afvigelser i de enkelte studieretninger.

Du kan klikke her for at finde yderligere informationer om optagelse.

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Andet fremmedsprog

Kunstnerisk fag

Idræt

Matematik

I løbet af grundforløbet skal du desuden følge et Naturvidenskabeligt grundforløb samt Almen sprogforståelse, der begge afsluttes med en prøve i første semester.

Dansk

Historie

Engelsk

Samfundsfag

2. fremmedsprog

A

A

B

C

B/A

Kunstnerisk fag

Matematik

Idræt

Religion

Oldtidskundskab

Fysik

C

B*

C

C

C

C

2 af 3 følgende fag:

 

Naturgeografi

Biologi

Kemi

 

 

C

C

C

Samt ét af følgende fag:

 

Naturgeografi

Biologi

Kemi

Fysik

 

 

B

B

B

B

* Der kan være afvigelser i de enkelte studieretninger

1., 2. eller 3. valgfag afhænger af din studieretning og af om dit andet fremmedsprog er på A- eller B-niveau.

Astronomi

Billedkunst

Biologi

Design og arkitektur

Dramatik

Engelsk

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Fysik

Idræt

C

C/B

B

C

C/B

A

C

C

B/A

B

Innovation

Kemi

Matematik

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Religion

Samfundsfag

Tysk fortsætter

C

C/B/A

B/A

C/B

C/B

C/B

C

B

B/A

A

Andet fremmedsprog er fransk (begynder/fortsætter), spansk (begynder) eller tysk (fortsætter)

Hvis processen virker lidt kompliceret, kan studieretning.dk hjælpe dig med at vælge retning, valgfag, etc.