Fag

I løbet af din STX skal du følge en række obligatoriske fag fordelt på grundforløbet og dit valgte studieretningsforløb. Derudover udbyder skolen en række valgfag, hvor du kan præcisere din fremtidige profil. Læs om fag på STX på UVM's hjemmeside

Hvis processen virker lidt kompliceret, kan Studieretningsvælgeren måske hjælpe dig med at vælge retning, valgfag, etc.

A-niveau svarer typisk til 3 år, et B-niveau til 2 år, imens et C-niveau typisk svarer til 1 år.Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Andet fremmedsprog

Kunstnerisk fag

Idræt

Matematik

I løbet af grundforløbet skal du desuden følge et Naturvidenskabeligt grundforløb samt Almen sprogforståelse, der begge afsluttes med en eksamen i første semester.

Dansk

Historie

Engelsk

Samfundsfag

2. fremmedsprog

A

A

B

C

B/A

Kunstnerisk fag

Matematik

Idræt

Religion

Oldtidskundskab

Fysik

C

B*

C

C

C

C

2 af 3 følgende fag:

 

Naturgeografi

Biologi

Kemi

 

 

C

C

C

Samt ét af følgende fag:

 

Naturgeografi

Biologi

Kemi

Fysik

 

 

B

B

B

B

* Der kan være afvigelser i de enkelte studieretninger

1., 2. eller 3. valgfag afhænger af din studieretning og af om dit andet fremmedsprog er på A- eller B-niveau.

 

Kunstnerisk fag er billedkunst, drama eller musik. 
2. fremmedsprog er fransk, spansk eller tysk

A-niveau svarer typisk til 3 år
B-niveau svarer typisk til 2 år
C-niveau svarer typisk til 1 år