Samfundsvidenskab

Hvis du er interesseret i at undersøge og forstå årsagerne til fx den økonomiske krise eller flygtninge- og immigrationsspørgsmålet i en international sammenhæng, så er det samfundsfaglige område noget for dig.

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med aktuelle problemstillinger inden for politik, økonomi, sociologi og internationale forhold. Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og metoder undersøger og diskuterer vi den udvikling, der kendetegner det moderne samfund både i Danmark og ude i verden.

Det tætte tværfaglige samarbejde imellem samfundsfag og de øvrige fag på de enkelte studieretninger giver dig desuden mulighed for at specialisere dig inden for lige præcis det område, du er interesseret i.

Det samfundsfaglige område giver dig et godt grundlag for både at forstå og tage del i den verden, der omgiver dig. Samtidig er området et godt springbræt til en lang række videregående uddannelser som fx statskundskab, erhvervsøkonomi og antropologi.

 

I denne video kan du høre hvorfor Lærke og Johannes valgte samfundsfaglig studieretning.

 

Lærke og Johannes fra samfundsfaglig studieretning

Samf. 1

Samfundsfag A – Matematik A


Studieretningen er for dig, der har lyst til at arbejde med samfundsvidenskabelige teorier, kultur, politisk adfærd, internationale magtforhold og identitetsdannelse i en global verden.

Du lærer at lave empiriske undersøgelser ”ude i marken”, og at analyserer de indsamlede data. Hvad er fx rækkevidden og begrænsningen af de tal, der ligger til grund for befolkningsudvikling, statistiske valganalyser og måling af social ulighed?

Kort sagt bruger du de to fag, samfundsfag og matematik, til at være kritisk overfor forskelligt materiale, imens du lærer at formidle dine resultater.

Samf. 2

Samfundsfag A – Engelsk A


Kom helt tæt på samfundsforholdene i England, USA og andre engelsksprogede lande, imens du lærer at fostå identitetsdannelse i en globaliseret verden. Kultursammenstød, mediernes magt og indflydelse er blot nogle af områderne i studieretningen.

Du får viden om og forståelse for både det danske og det internationale samfund. Omdrejningspunktet er engelsksproget litteratur samt samfund, kultur og politik. Du kommer desuden til at arbejde med, hvad det vil sige at være menneske i det senmoderne samfund.

Undervejs lærer du at gå bag om og forholde dig kritisk til litteratur, statistikker, film og medier. Studieretningen er således for dig, der vil se ud i verden gennem samfundsvidenskabens kalejdoskop.

Det samfundsfaglige område giver dig et godt grundlag for både at forstå og tage del i den verden, der omgiver dig.