Samfundsvidenskab

Hvis du vælger en samfundsfaglig studieretning, vil du komme til at arbejde med aktuelle problemstillinger inden for politik, økonomi, sociologi og internationale forhold. Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og metoder undersøger og diskuterer vi den udvikling, der kendetegner det moderne samfund. Både i Danmark og ude i verden.

I denne video kan du høre hvorfor Lærke og Johannes valgte samfundsfaglig studieretning.

 

Lærke og Johannes fra samfundsfaglig studieretningSamf. 1

Samfundsfag A – Matematik A


Denne studieretning er for dig, der har lyst til at arbejde med samfundsvidenskabelige teorier, kultur, politisk adfærd, internationale magtforhold og identitetsdannelse i en global verden.

Du lærer at lave empiriske undersøgelser ude i marken og at analysere de indsamlede data. Hvad er fx rækkevidden og begrænsningen af de tal, der ligger til grund for befolkningsudvikling, statistiske valganalyser og måling af social ulighed. Kort sagt, bruger du de to fag, samfundsfag og matematik, til at være kritisk over for forskelligt materiale. Samtidig lærer du også at formidle dine resultater.

Samf. 2

Samfundsfag A – Engelsk A


Kom helt tæt på samfundsforholdene i England og USA og forstå fx identitetsdannelse i en globaliseret verden, kultursammenstød og mediernes magt og indflydelse. Du får viden om og forståelse for både det danske og det internationale samfund. Omdrejningspunktet er engelsksproget litteratur og samfund, kultur og politik.

Du vil også komme til at arbejde med, hvad det vil sige at være menneske i det senmoderne samfund. Undervejs lærer du at gå bag om og forholde dig kritisk til litteratur, statistikker, film og medier.