Forkortelser på STX og HF

Nedenstående oversigt viser de mest almindelige forkortelser på STX og HF:


A,B,C niveau: A=Fag på gymnasialt højeste niveau, B=Fag på gymnasialt mellemniveau, C=Fag på gymnasialt laveste niveau

AP: Almen Sprogforståelse (STX) Fælles grammatisk introduktion og sproganalytisk introduktion med fagene dansk, engelsk og latin

DHO: Dansk-historieopgave. Skrives i slutningen af 1.g 

HF: Højere forberedelseseksamen (2 år)

KS: Kultur- og samfund. HF-fag bestående af fagene historie, samfundsfag og religion

NF: Naturvidenskabelig faggruppe. HF-fag bestående af fagene kemi, biologi og geografi

NV: Naturvidenskabeligt grundforløb. Introduktion til naturvidenskab, naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetoder. STX-fag besående af fagene biologi, fysik, kemi, naturgeografi.

SRO: Studieretningsopgave. Skrives i 2.g

SRP: Studieretningsprojekt. Skrives i 3.g

SSO: Større skriftlig opgave. Skrives i 2.HF

STX: Almen studentereksamen (3 år)