Sprog

Sproget er nøglen til at forstå verden. Når vi taler, læser og lytter, bruger vi sproget til at formidle det, vi oplever eller har på hjerte.

Drømmer du om at tage aktivt del i den globaliserende verden, så har du med sproget et vigtigt værktøj til at blive forstået – og til at forstå andre.

Med det sproglige område kan du fordybe dig i et eller flere af de sprog, du allerede kender, men du kan også vælge at lære et helt nyt sprog. Vi dykker ned i klassisk og moderne litteratur, film og medier, imens vi også stiller skarpt på aktuelle emner for at lære de enkelte kulturer og sprogområder at kende.

 

I denne video kan du høre hvorfor Maja og Vincent valgte en sproglig studieretning

 2021/23

Sprog 1

Engelsk A – Fransk A/Spansk A – Tysk B


Gennem sprog bliver du klogere på, hvordan mennesker tænker og handler. I disse studieretninger er sproget og alt det, der har med sprog at gøre, det helt centrale.

Du møder alle mulige slags tekster i undervisningen – både skriftlige, lyd og film. Og så skal du møde andre kulturer: Vi rejser ud, møder og samarbejder med de sprog og lande, vi beskæftiger os med. Lige meget hvilke sprog, du vælger, har du fortrinsret til at komme med på en eller flere af vores udvekslingsrejser i løbet af 1., 2. eller 3. g. Den supersproglige studieretning er for dig, der har lyst til at kunne flere fremmedsprog på højt niveau. Og den er for dig, som vil forstå og forklare, hvorfor mennesker tænker og reagerer, som de gør.
_________________________________________________________________________________________

2020/21

Sprog 1

Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Sprog 2

Engelsk A – Fransk A – Tysk B


Supersprog gør dig i stand til at snakke med folk fra det meste af verden. Med retningen får du direkte adgang til landenes kultur, imens du på højt niveau lærer at kommunikere både skriftligt og mundtligt.

Du vil opleve, at alverdens medier åbner sig op for dig. Samtidig kommer du igennem litteraturen og sagprosaen tæt på andre mennesker og tankegange.

Med denne studieretning opnår du en interkulturel forståelse, som er stærkt efterspurgt i dag og i fremtiden – uanset hvad du vælger at beskæftige dig med efter gymnasiet. Fagene arbejder både hver for sig og i fællesskab om tværgående emner. Det internationale følger os klasselokalet, ligesom der er mulighed for at besøge andre kulturer igennem udvekslingsophold.

2021-22

Sprog 2

Engelsk A – Fransk A / Tysk fortsætter A – Samfundsfag B


Vælger du en af de samfundssproglige studieretninger, får du Samfundsfag B og Engelsk A samt enten Tysk A eller Fransk A. Her dykker du både ned i sprogene og skærper dit blik for de samfund, hvor sprogene tales.

Den samfundssproglige studieretning er for dig, der interesserer dig for samfundet og har lyst til at tale flere sprog på højt niveau.

_________________________________________________________________________________________ 

 

2020-21

 

Sprog 3

Engelsk A – Tysk fortsætter A – Samfundsfag B

Sprog 4

Engelsk A – Fransk begynder A – Samfundsfag B


Sprog og samfund henvender sig til dig, der vil have et endnu stærkere kendskab til engelsk og tysk, eller ønsker at lære et nyt sprog; fransk. Du bliver i stand til at udtrykke dig både på skrift og i tale. Samtidig understøtter du de sproglige kundskaber med en forståelse af de samfundsmæssige processer, der udspiller sig imellem mennesker og fællesskaber i engelsksprogede og enten fransk- eller tysksprogede lande.

Du kommer til at arbejde tværfagligt med fx multikulturelle samfund, national identitet og samfundskritik, men også med emner som kærlighed, humor og medier. I sprogfagene arbejder vi både med sagprosa og litteratur. Især fokuserer vi på moderne litteratur, men du vil også få lejlighed til at stifte kendskab til ældre klassiske værker.

De to studieretninger, sprog 3 og sprog 4, giver dig mulighed for at forstå, hvordan sprog og samfund i samspil giver et billede af, hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund.

2021-22  &  2022-23 

Sprog 3

Engelsk A - Spansk A - Latin C


Denne sproglige studieretning er for dig, der er vild med sprog. Globaliseringen har skabt et stigende behov for dygtige sprogfolk, der kan håndtere kommunikation på tværs af landegrænser og sprogbarrierer. Måske tænker du på en videre uddannelse uden for Danmarks grænser?

I denne studieretning får du spansk og engelsk på A-niveau i kombination med latin på C-niveau. Fokus er på sprogindlæring samt analyse og fortolkning af litterære og faglige tekster. Du arbejder med sprogene både skriftligt og mundtligt gennem mange slags litteratur, musik, film og tv. På studierejser til udlandet får du mulighed for at træne sprog i praksis