COVID-19: Instruks og retningslinjer til skolens elever

(opdateret den 14. juni 2021)

 

I forbindelse med tilbagevenden til skolen d. 6. april er vi alle med til at forhindre smittespredning via fornuftig adfærd og ved at følge nedenstående generelle retningslinjer.

I forbindelse med sygdom eller mistanke om sygdom gælder følgende:


Hvis du har symptomer på Corona skal du gå i selvisolation og lade dig teste. Du må selvfølgelig ikke komme i skole men kan følge undervisningen virtuelt, hvis du er frisk nok til det.


Du kontakter skolens kontor på tlf. 6321 3141 eller skriver til post@svendborg-gym.dk
og giver besked om din situation. Beskeden vil blive givet videre til dine lærere, så du kan følge med virtuelt uden fravær. Du må vende tilbage efter et negativt PCR-svar.

Hvis du testes positiv for Corona skal du kontakte rektor på tlf. 4019 1028 eller på mail til jv@svendborg-gym.dk med besked om, at du er smittet. Rektor vil tage stilling til eventuel hjemsendelse af andre elever. Giv besked om nære kontakter på skolen udenfor din stamklasse.

Du skal blive hjemme i selvisolation og følg myndighedernes anvisninger, men du kan deltage virtuelt i undervisningen, hvis du er frisk nok til det.
Du må tidligst komme i skole 14 dage efter en positiv test, du skal selvfølgelig være symptomfri.


Generelle retningslinjer


Ankomst

Når I ankommer til skolen, skal I benytte den indgang, som ligger tættest på jeres klasselokale.

 

Håndhygiejne


For at sikre god håndhygiejne skal alle:

 • Bruge håndsprit eller vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de kommer ind på skolen 
 • Vaske hænder når hænderne er synligt snavsede
 • Vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (som minimum hver anden time)
 • Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde
 • Bruge håndsprit eller vaske hænder med vand og flydende sæbe, hvis man går fra undervisning i ét klasselokale til et andet
 • Anvende sprit når man ikke er i nærheden af vand og sæbe. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter


Rengøring


Der er indgået aftale med skolens rengøringsselskab, der sikrer, at der fortsat vil være afsat de nødvendige ressourcer til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktpunkter. Eleverne skal være opmærksomme på følgende:

 • Telefon, tablets og computer skal rengøres flere gange dagligt inden og efter skoledagen. Brug ikke hinandens devices 
 • Der vil udenfor og inde i alle klasselokaler være desinfektionsmiddel, som elever og ansatte kan bruge når behovet opstår
 • Alle borde skal afsprittes inden brug af lokalet. Elever og lærere er sammen ansvarlige for at dette sker.

Udluftning


Undervisningen kan foregå udenfor, hvis omstændighederne tillader det.

Ved undervisning indenfor i skolens klasselokaler skal der være udluftning i minimum 5 minutter efter hver modul. Dette sikres af den lærer, der forlader lokalet.

Holde afstand


Sundhedsstyrelsen vurderer, at stamklasseundervisningen kan forløbe i de almindelige lokaler med dispensation fra afstandskravet på 2 meter. Kravet om minimum 2 meters afstand skal stadig overholdes overfor alle andre elever og medarbejdere på gymnasiet. På valghold skal der være 2 meter mellem elever fra forskellige klasser. Det kan betyde at enkelte valghold fortsat vil være med virtuel undervisning.


Følgende gælder fortsat:

 • Undgå al fysisk kontakt som håndtryk og kram
 • Anvisninger på gangarealer skal respekteres og overholdes
 • Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden

Mad og kantine


Skolens kantine er åben med et begrænset udvalg.
Den medbragte eller indkøbte mad må kun indtages i stamklasselokalerne.

 

Fremmøde på skolen er betinget af, at elever og personale kan fremvise en negativ COVID-19 test, der maksimalt er 72 timer gammel.

De 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen (hurtigtest eller PCR-test) er foretaget, og dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Efter påskeferien vil eleverne kun være til stede på skolen hver anden uge. For at sikre, at alle kan leve op til de gældende krav, beder vi derfor de elever, der skal være på skolen, møde op tirsdag morgen med en negativ COVID-19 test, der maksimalt er 72 timer gammel.

Fra mandag d. 12. april vil skolen tilbyde selvpodning under supervision. Eleverne kan forvente at gennemføre den første af de to ugentlige selvtest enten mandag eller tirsdag.

Det betyder, at både elever og ansatte kan blive testet på skolen i den normale undervisningstid to gange ugentligt. Der er tale om en hurtigtest (også kaldet en antigentest), hvor man under supervision gennemfører en selvtest.

Til at hjælpe med selvpodningen har skolen ansat 6 supervisorer, der alle har gennemført et målrettet uddannelsesforløb. Supervisorerne vil besøge alle klasser to gange ugentligt og hjælpe med at sikre gennemførslen af selvpodning.

I tilfælde af en positiv test går eleven i selvisolation og får taget en PCR-test. Resten af stamklassen går først i isolation, hvis elevens hurtigtestsvar bliver bekræftet med en positiv PCR-test. Er PCR-testen derimod negativ, kan eleven komme tilbage i skole.
Der kan læses mere om gældende retningslinjer via nedenstående link:

Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)


Hvad gør jeg?

Hvis du får symptomer, som kunne være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test.

Kontakt skolens kontor: tlf. 6321 3141 eller skriv til post@svendborg-gym.dk og giv besked om din situation. Beskeden vil blive givet videre til dine lærere, så du kan følge med virtuelt uden fravær.

Bestil tid til test på coronaproever.dk

Hvis din PCR-test er negativ må du komme i skole, men først når du er symptomfriHvad gør jeg?

Du skal straks gå i selvisolation.

 • Kontakt rektor tlf: 4019 1028 eller mail: jv@svendborg-gym.dk
  med besked om at du er smittet. Rektor vil tage stilling til eventuel hjemsendelse af andre elever. 
  Giv besked om nære kontakter på skolen udenfor din stamklasse

 • Du kan deltage virtuelt, hvis du er frisk nok til det

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen?

Du må tidligst komme i skole 14 dage efter en positiv test, du skal selvfølgelig være symptomfri.

Hvis du er testet positiv i en hurtigtest, skal en PCR-test bekræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar. Testes du negativ i PCR-testen, og er du symptomfri, kan du afbryde selv-isolationen. Tilsvarende kan dine nære kontakter

Hvad gør jeg?

 • Du skal gå i selvisolation og testes 2 gange for COVID-19
 • Du ringer på tlf. 3232 0511 og får henvisning til de to tests og får en afklaring af, hvilke dage, du skal testes. De to tests bestilles på coronaprover.dk
 • Du må gerne tage af sted for at få taget din test, du skal huske mundbind

Hvis du testes positiv, følger du anvisningerne ovenfor.

Hvis test 1 er negativ, forbliver du i isolation og afventer test 2. Hvis resultatet af den er negativt, kan du afbryde din selvisolation.

Hvad gør jeg?

 • Du skal komme i skole. Kun hvis dit familiemedlem/din bofælle bliver testet positiv, skal du blive hjemme. Se ovenfor.

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen?

 • Du er i skole og overholder retningslinjerne om hygiejne og afstand.


* En nær kontakt er en smittet person:

- du bor sammen med

- du har haft direkte fysisk kontakt med

- du har haft "ansigt-til-ansigt" kontakt med inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx ved en samtale)

Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af nedenstående situationer:

- Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb

- Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. idrætsaktiviteter, herunder yoga

- Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

Desuden anbefales også, at man i situationer, hvor man har været tæt på en smittet, men altså ikke er nær kontakt, får taget en screeningstest, eksempelvis hvis man har været i samme lokale uden at være klassekammerat eller har siddet i det samme møde. Her er anbefalingen, at man får taget en test hurtigst muligt. Man skal ikke selvisolere, men man skal være ekstra opmærksom på de generelle anbefalinger, som fysisk afstand, god håndhygiejne, hosteetikette, symptomer og i øvrigt vise særligt hensyn til personer, der er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. 

 

Under covid 19 er vi som skole pålagt at håndtere særligt følsomme persondata som er testsvar om corona smitte ved den pågældende elev. Jf. epidemiloven, vil denne handling ikke kræve særskilt samtykke fra elever og personale, men vi skal alligevel her informere om, at vi løbende skal føre tilsyn med at der foreligger negative tests på de fremmødte.

I tilfælde hvor man er fritaget fra at få lavet test, opbevarer vi så længe der er et formål med opgaven, en attest der begrunder fritagelsen. Det samme gør vi, i de tilfælde der måtte opstå en positiv test hos elev eller personale.

Når denne særlige periode er slut, vil vi udføre sletning af disse data som ikke længere har et formål for vores skoledrift.