COVID-19: Instruks og retningslinjer til skolens elever

(opdateret den 15. december 2020)

 

Retningslinjer for kommunikation og tilbagevenden til skolen

Hvad gør jeg?

 • Du må ikke gå i skole med symptomer, du skal gå i selvisolation
 • Kontakt skolens kontor: tlf. 6321 3141 eller skriv til post@svendborg-gym.dk
  og giv besked om din situation. Beskeden vil blive givet videre til dine lærere, så du kan følge med virtuelt uden fravær
 • Ring for at reservere test på tlf. 3232 0511 tast derefter 2
 • Du skal bestille de to tests på coronaprover.dk

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen?

Hvis test 1 er negativ, kan du genoptage undervisningen.
Du SKAL fortsat tage test 2 (Test 2 tages 2 dage efter test 1)


Hvad gør jeg?

 • Kontakt rektor tlf: 4019 1028 eller mail: jv@svendborg-gym.dk
  med besked om at du er smittet. Rektor vil tage stilling til eventuel hjemsendelse af andre elever. Giv besked om nære kontakter på skolen - udenfor din stamklasse
 • Bliv hjemme i selvisolation og følg lægens anvisninger
 • Du kan deltage virtuelt, hvis du er frisk nok til det

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen?

 • Ved symptomer:
  48 timer efter, at symptomerne er væk 
 • Uden symptomer:
  7 dage efter, at testen er taget.


Du skal IKKE have taget en ny test, før du må komme tilbage, men du skal overholde ovenstående


Hvad gør jeg?

 • Bliv hjemme og giv besked til skolens kontor
 • Du skal gå i selvisolation og ringe for at afklare hvilke dage du skal testes på tlf. 7020 0233 - tast derefter 2
 • Reservér tid til de to tests på tlf. 3232 0511
 • Bestil tid til de to reserverede test på coronaprover.dk
 • Deltag virtuelt i undervisningen, hvis du ikke er syg

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen?

Du skal testes to gange, og du må komme i skole efter ét negativt testresultat.

Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at være sikker på at du ikke er smittet.

Hvis du testes positiv fortsætter du din isolation


Hvad gør jeg?

 • Du skal komme i skole. Kun hvis dit familiemedlem/din bofælle bliver testet positiv, skal du blive hjemme. Se ovenfor.

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen?

 • Du er i skole og overholder retningslinjerne om hygiejne og afstand.


* En nær kontakt er en smittet person:

- du bor sammen med

- du har haft direkte fysisk kontakt med

- du har haft "ansigt-til-ansigt" kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx ved en samtale)

Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af nedenstående situationer:

- Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb

- Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. idrætsaktiviteter, herunder yoga

- Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

Desuden anbefales også, at man i situationer, hvor man har været tæt på en smittet, men altså ikke er nær kontakt, får taget en screeningstest, eksempelvis hvis man har været i samme lokale uden at være klassekammerat eller har siddet i det samme møde. Her er anbefalingen, at man får taget en test hurtigst muligt. Man skal ikke selvisolere, men man skal være ekstra opmærksom på de generelle anbefalinger, som fysisk afstand, god håndhygiejne, hosteetikette, symptomer og i øvrigt vise særligt hensyn til personer, der er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. 

 

I forbindelse med opstart af skoleåret 2020-21 er det vigtigt, at vi alle er med til at sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd. Dette gør vi bl.a. ved at  følge Sundhedsstyrelsens skærpede forholdsregler og tiltag for at undgå, at der opstår stor smittespredning og sygdom blandt elever og ansatte.
Vi følger nedenstående retningslinjer:

Håndhygiejne
For at sikre god håndhygiejne skal alle:
• Bruge håndsprit eller vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de kommer ind på skolen
• Vaske hænder når hænderne er synligt snavsede
• Vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (som minimum hver anden time)
• Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde
• Bruge håndsprit eller vaske hænder med vand og flydende sæbe, hvis man går fra undervisning i ét klasselokale til et andet
• Anvende sprit når man ikke er i nærheden af vand og sæbe. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter

Se denne video fra Sundhedsstyrelsen om håndvask: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender
God håndhygiejne forudsætter intakt hud. Brug derfor også fugtighedscreme i løbet af dagen.

Rengøring
Der er indgået aftale med skolens rengøringsselskab, der sikrer, at der den kommende periode vil være afsat de nødvendige ressourcer til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktpunkter. Eleverne skal være opmærksom på følgende:
• Telefon, tablets og computer skal rengøres flere gange dagligt inden og efter skoledagen. Brug ikke hinandens devices
• Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur
• Der vil i alle klasselokaler være desinfektionsmiddel, som elever og ansatte kan bruge når behovet opstår
• Alle borde skal afsprittes inden brug af lokalet. Elever og lærere er sammen ansvarlige for at dette sker.

Holde afstand
Sundhedsstyrelsen vurderer, at vi på gymnasiet fra 1. august 2020 kan fravige bestemmelsen om at holde minimum 1 meters afstand. Afstandskravet kan fraviges i de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, eksempelvis i klasselokalerne. Det betyder, at elever i en klasse eller på et hold ikke nødvendigvis behøver holde 1 meters afstand til hinanden. Dog skal kravet om minimum 1 meters afstand stadig overholdes overfor alle andre elever og medarbejdere på gymnasiet.
Følgende gælder fortsat:
• Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram
• Anvisninger på gangarealer skal respekteres og overholdes
• Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden

Mad og kantine
Skolens kantine er åben, men drikkevandsautomater og mikrobølgeovne kan ikke benyttes.
Derudover skal alle:
• vaske hænder grundigt før og efter, der spises mad
• sørge for der er rent, hvor der spises
• sidde ved de markerede grønne pladser i kantinen
• overholde afstandskravet på minimum 1 meter når man spiser andre steder på skolen

Indretning
• Større forsamlinger skal undgås
• Der er sikret let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe, håndsprit og engangshåndklæder
• Elever skal benytte den indgang, der er placeret nærmest de lokaler, undervisningen skal foregå i, den pågældende dag. Disse oplysninger vil fremgå af Lectio

Vi er overbeviste om, at SG’s elever vil følge alle anvisninger.

Yderligere information om COVID-19 kan findes via nedenstående link:
https://www.sst.dk/da/corona


Med venlig hilsen


Jesper Vildbrad
Rektor