COVID-19: Instruks og retningslinjer til skolens elever

(opdateret den 28. september 2021)


Sundhedsstyrelsens seks generelle råd er:

 • Bliv vaccineret
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Personen med symptomer på COVID-19 skal hurtigst muligt gå i selvisolation og blive PCR-testet

 • Kontakt skolens kontor: tlf. 6321 3141eller skriv til post@svendborg-gym.dk og giv besked om din situation. Beskeden vil blive givet videre til dine lærere, så du kan følge med virtuelt. 
 • Ved negativ PCR-test kan mistanken ophæves og du må vende tilbage til skolen, dog skal du være symptomfri

Personen med en positiv COVID-19 test skal straks gå i selvisolation

 • Kontakt rektor tlf: 4019 1028 eller mail: jv@svendborg-gym.dk med besked om at du er smittet. Rektor vil tage stilling til eventuel hjemsendelse af andre elever
 • Du kan deltage virtuelt, hvis du er frisk nok til det
 • Selvisolation kan ophæves
  • 48 timer efter ophør af symptomer
  • 10 dage efter symptomstart ved to feberfrie dage
  • 7 dage efter en positiv test hvis personen har været symptomfri

Nære kontakter skal gå i selvisolation og testes på 4. og 6. dagen efter kontakt til en smittet. Tidligere smittede og færdigvaccinerede er ikke omfattet af krav om selvisolation men skal testes på 4. og 5. dagen, og overfor skolen via sundhed.dk dokumentere fritagelse for hjemsendelse.
Nære kontakter er ikke en hel stamklasse.

Nære kontakter er

 • Alle, der bor sammen med en smittet
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt til en smittet (f.eks. kram)
 • Alle, der har haft direkte kontakt med smittefarlige sekreter (hoste eller nys)
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale) med en smittet

Radius for identifikation af nære kontakter er 2 m i tilfælde, hvor der er øget risiko for smitte, eksempelvis

 • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
 • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
 • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

 

Anden kontakt er personer, hvor risikoen for smitte er til stede men markant lavere end for nære kontakter, og hvor skolen skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at teste. Eksempelvis kan deltagelse i undervisning eller i mødeaktiviteter føre til, at man er anden kontakt.

Anden kontakt

 • Anbefales at få foretaget én test, som kan være antigen- eller PCR-test. Dette uanset om de er færdigvaccinerede eller tidligere smittede
 • Skal være opmærksomme på eventuelle symptomer men skal ikke selvisolere

Under covid-19 er vi som skole pålagt at håndtere særligt følsomme persondata som er testsvar om corona smitte ved den pågældende elev. Jf. epidemiloven, vil denne handling ikke kræve særskilt samtykke fra elever og personale, men vi skal alligevel her informere om, at vi løbende skal føre tilsyn med at der foreligger negative tests på de fremmødte.

I tilfælde hvor man er fritaget fra at få lavet test, opbevarer vi så længe der er et formål med opgaven, en attest der begrunder fritagelsen. Det samme gør vi, i de tilfælde der måtte opstå en positiv test hos elev eller personale.

Når denne særlige periode er slut, vil vi udføre sletning af disse data som ikke længere har et formål for vores skoledrift.