Studieretninger på STX

På Svendborg Gymnasium udbyder vi en række studieretninger, som fordeles over fire hovedområder. Inden du skal vælge studieretning kan du bruge portalen: Sammensæt din studieretning 2023  (for elever som startede på STX i 2023 eller senere) til at se hvilke valgfag mv. du kan få på de enkelte studieretninger. 

Du kan også læse mere om de fire hovedområder og studieretninger naturvidenskabsprogsamfund eller musik,

 

For elever der er startet i 2022, er det denne studieretningsportal der gælder: Sammensæt din studieretning 2022                                


Sproglige studieretninger


2023/24:
SPROG 1: Engelsk A - Fransk A / Spansk A - Tysk B
SPROG 2: Engelsk A - Fransk A / Tysk A - Samfundsfag B
SPROG 3: Engelsk A - Spansk A - Latin B


2022/23:

SPROG 1: Engelsk A - Fransk A / Spansk A - Tysk B
SPROG 2: Engelsk A - Fransk A / Tysk A - Samfundsfag B
SPROG 3: Engelsk A - Spansk A - Latin C


2020/21: 
SPROG 1: Engelsk A - Spansk A - Tysk B
SPROG 2: Engelsk A - Fransk A - Spansk A
SPROG 3: Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B
SPROG 4: Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B
SPROG 5: Græsk A - Latin A


Naturvidenskabelige studieretninger

2023/24:
NAT 1: Matematik A  - Fysik B - Kemi B
NAT 2: Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B
NAT 3: Biologi A - Kemi B  
NAT 4: Geovidenskab A - Matematik A - Kemi B


2022/23:
NAT 1: Matematik A  - Fysik B - Kemi B
NAT 2: Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B
NAT 3: Biologi A - Kemi B  
NAT 4: Geovidenskab A - Matematik A - Kemi B

2020/21:
NAT 1: Matematik A  - Fysik B - Kemi B
NAT 2: Biotek A - Matematik A - Fysik B
NAT 3: Biologi A - Kemi B  

 

Samfundsfaglige studieretninger


2020/21, 2022/23 og 2023/24:

SAMF 1: Samfundsfag A - Matematik A 
SAMF 2: Samfundsfag A - Engelsk A


Musisk studieretning

2020/21, 2022/23 og 2023/24:
MUSIK 1: Musik A - Engelsk A 
 

Oversigt over fag