BestyrelsenForretningsorden for bestyrelsen

Vedtægt, 7. december 2017

Dagsordner og referater

Rektors kontrakt

 
Det er bestyrelsens opgave at

  • Fastsætte organisationens løn- og personalepolitik
  • Ansætte og afskedige rektor
  • Udpege intern revisor
  • Tage stilling til kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, IT-organisation og budgettering
  • Være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for skolen drift, herunder for forvaltningen at det statslige tilskud
  • Sikre at Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat af gældende lovgivning
  • Følge op på afrapporteringer om skolens målsætning og strategi for uddannelserne og lignende aktiviteter på både kort og lang sigt
  • Følge op på planer, interne og eksterne evalueringer samt tage stilling til rapporter om organisationens uddannelsesresultater


Desuden skal bestyrelsen forvalte skolens midler til størst mulig gavn. Det gør den ved at

  • Sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dens underskrivelse
  • Gennemgå skolens perioderegnskaber i løbet af hvert regnskabsår, herunder at godkende og vurdere budgettet samt afvigelser

Bestyrelsen består af:

 

 

 

Formand Nikolaj Malchow-Møller
(Rektor på CBS - udpeget af SDU)

Næstformand Uffe Strandby (Forhenværende forstander for Gymnastikhøjskolen i Ollerup - selvsupplering)

Birgit Villebro
(Skoleleder på Nymarkskolen - udpeget af skolelederne i Svendborg)

 

 

 

Hanne Ringgaard Møller
(Udpeget af Svendborg Kommune)

Kim Galsgaard
(Udpeget af DI)

Jannie Wilsted
(Udpeget af personalet)

 

 

 

Lisbeth Abildgård
(Udpeget af personalet) 

 Anton Koop Büchert
(Udpeget af eleverne)

Johan Haaber Christensen
(Udpeget af eleverne)


På Svendborg Gymnasium består skolebestyrelsen af repræsentanter for både elever og personale, SDU, Svendborg Kommune, skoleledere samt Dansk Industri.