Legater

 

 1. Svendborg Gymnasiums Venner. (2 x 2.500 kr.) Uddeles til studenter eller HF-studerende, der har ydet en særlig indsats for fællesskabet på Svendborg Gymnasium.

 2. Civiling. Kaj Ørnfeldt Clausens legat. (5.000 kr.) Gives til ”En naturvidenskabelig student, som allerede i gymnasietiden har vist evner og interesse for at omsætte
  teorier til praktisk brugbare processer til gavn for menneskeheden”.

 3. Fynske Bank (5.000 kr.) Tildeles en student, som ved sin personlighed, sin sociale indstilling samt kammeratlige adfærd har været et forbillede og måske et samlingspunkt i dagligdagen på institutionen – til støtte for Svendborg Gymnasiums ”indre liv”.

 4. Sydbank Fondens Rejselegat (10.000 kr.)

 5. Svendborg Gymnasium (12.000 kr.) Legatet kan eventuelt deles i flere portioner.  Uddeles efter indstilling.

 6. Legat fra Praksis Arkitekter v/Mette Tony og Mads Bjørn (5.000 kr.) Legatet gives til en person, der har et åbent sind og søger løsninger når der er brug for en løsning – og som ikke er bange for at søge nye steder, på nye måder og se på tingene med nye øjne.

 7. Alfa- og Omega legatet (16.000 kr.) Legatet gives til en eller flere studenter, der har udvist en særlig indsats for naturvidenskab, først og fremmest matematik og fysik, eller for bæredygtig udvikling og miljø, herunder eksempelvis vedvarende energi.

 8. Legat fra pens. overlæge Søren Skak (10.000 kr.) Uddeles til en naturvidenskabelig student, som har udvist interesse og talent indenfor de naturvidenskabelige fag. Kan kun søges af studenter, som fortsætter direkte på en videregående uddannelse til september 2019.

 9. NYATI Safari ‘The Big 5’ Rejselegat (3000 kr.) Legat er tiltænkt et ungt menneske, der er i gang, eller for nyligt har afsluttet en uddannelse og ønsker at rejse ud i verdenen for at se natur og dyreliv på tætteste hold. Ansøgningsfrist for dette legat er den 1. juli 2019. Ansøgningen sendes til konsulent@nyati.com. 

  Ansøgningsfristen er

  ONSDAG DEN 3. JUNI 2019

  Ansøgningen afleveres til rektor.