Optagelse

Optagelseskrav til STX og HF – læs om kravene på Uddannelsesguiden

Optagelsen til STX og HF koordineres af Fordelingsudvalget for de fynske gymnasier. Proceduren og tidsplanen fremgår af Gymfyns hjemmeside: 

STX: http://gymfyn.dk/STX/Om-STX/Optagelse 

HF: http://gymfyn.dk/HF/Om-HF/Optagelse 


Vigtige datoer 

Marts: Udarbejdelse af uddannelsesplan. Det er dit og dine forældres ansvar at få udarbejdet din uddannelsesplan. Senest den 1. marts skal du og dine forældre have underskrevet og sendt din uddannelsesplan til skolen via optagelse.dk 
 
2. marts: Ansøgningsfrist for ansøgere der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. UU sender uddannelsesplaner for uddannelsesparate elever – og for ikke-uddannelsesparate elever til vurdering på Svendborg Gymnasium. 

Medio marts: Kvitteringsbreve forventes sendt til ansøgere. Sendes via digital post. 

Senest den 15. majBrev til rettidige stx-ansøgere om, hvilken skole de har fået reserveret plads på.

Ansøgere vil blive optaget på den skole, de har fået reserveret plads på, hvis de opfylder adgangsforudsætningerne. 

Ansøgere, der skal til optagelsesprøve, som afholdes den 24. juni, vil få besked om dette.  

Brev om foreløbig plads og om eventuel optagelsesprøve sendes til e-boks.

AFLYST: 2. juni kl. 19.00-20.30: Informationsaften for kommende elever og forældre.

 

Optagelsesprøver: 

 

Skriftlig optagelsesprøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven udarbejdes og bedømmes af Undervisningsministeriet og varer i alt fire timer. 
 
 

29. april kl.10-14

 

1. Optagelsesprøve 

Første optagelsesprøve er kun for de få ansøgere, der allerede på dette tidspunkt ved, at de skal til prøve - fx fordi de har gået på i en prøvefri grundskole eller ikke har fået nok undervisning i andet fremmedsprog. Se mere på ug.dk 


12. juni
kl. 10-14


 


2. Optagelsesprøve. Se hvem der skal til 2. optagelsesprøve på 
ug.dk 

Ultimo juni 

 

Optagelsessamtaler for ansøgere, der har været til optagelsesprøve. 

29. juni 
kl. 10-14
 
 

 

3. Optagelsesprøve som er for ansøgere: 

- der ikke består folkeskolens afgangseksamen 

- som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver. 

- ansøgere, som ikke bestod optagelsesprøven d. 12. juni, og som vil benytte mulighed for at aflægge 2. prøveforsøg 

Se mere på ug.dk 

4. august
               

 

4. Optagelsesprøve som henvender sig til: 

- ansøgere, der var syge til eller udeblev fra optagelsesprøven d. 29. juni.   

- ansøgere, som ikke bestod optagelsesprøven d. 4. aug., og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg.  

 

Følgende ansøgere er omfattet af optagelsesprøven:   

  • ansøgere fra prøvefrie skoler 
  • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen 
  • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent, såfremt der stadig er mulighed for at gå til optagelsesprøve 
  • ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering 
  • ansøgere, der søger en tre-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse, og ikke har aflagt alle obligatoriske prøver ved afslutningen af 9. klasse 

 
Ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser, der søger om optagelse mere end to år efter afslutningen af 9. klasse og mere end 1 år efter afslutningen af 10. klasse. 
Kommunikation: 

 Al kommunikation fra Svendborg Gymnasium foregår digitalt til elevernes digitale postkasse. 
 
Du er meget velkommen til at kontakt os for yderligere spørgsmål enten til skolens mail: post@svendborg-gym.dk eller på tlf. nr. 6321 3141 

Persondataforordningen: 

Som dataansvarlig skal vi som skole orientere elever og forældre om, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med den nye persondatalov under hele elevens skolegang. Læs mere her: Underretning om indsamling af personoplysninger 

 

 

Med en HF eller STX fra Svendborg Gymnasium står du stærkt, når du skal vælge kort eller lang videregående uddannelse.