Studie- og læsevejledningen

Alle klasser har deres egen studievejleder og læsevejleder.
Du kan henvende dig til studievejlederen, hvis du har brug for en uformel snak, et godt råd eller vejledning. Det kan være personlige, sociale eller faglige udfordringer i løbet af din skoletid. Studievejlederen har tavshedspligt.

Læsevejlederen kan hjælpe, hvis du oplever vanskeligheder med at læse lektier og skrive opgaver. Er du ordblind, kan læsevejlederen hjælpe dig med at få den støtte, du har behov for, f.eks. programmer til din computer

Har du brug for at kontakte studievejlederen, så kan du finde kontortiderne på opslagstavlen i centralgarderoben eller se tiderne via dette link . Du kan også sende mail til studievejlederne.


En studievejleder kan bruges til mange ting. Ikke bare hjælper de med spørgsmål om forhold i skolen - både sociale og personlige - men de kan også trække på et stort netværk af hjælpemuligheder uden for skolen. Studievejlederne indkalder alle individuelt til en indslusningssamtale i 1.g / 1. HF. I løbet af STX og HF holder studievejlederen en  række timer med din klasse, hvor vigtige emner bliver behandlet: studiemetodik, endeligt valg af studieretning, valgfag, eksamen mm
 

Elever kan dukke uanmeldt i kontortiden, men det er også muligt at bestille tid igennem Lectio. Vejledning giver ikke fravær, og studievejlederen har tavshedspligt.
Din trivsel er vigtigt for et godt uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser efter gymnasiet, kan du kontakte Studievalg Danmark Anette Nibe er kontaktperson på Svendborg Gymnasium, og kan kontakte på nib@studievalg.dk - mobil: 3333 2064. 

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg eVejeldning. 
Du kan kontakte eVejledning'en hver dag, aften og weekend. eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for det og Læring i Undervisningsministeriet.

Clemme  Wolsing Kjær 
cwk@svendborg-gym.dk
Tlf. 4044 9561

Lene MagnussenLene Magnussen 
lm@svendborg-gym.dk
Tlf. 2858 1156

 

Maria Roug WintherMaria Roug Winther 
mro@svendborg-gym.dk
Tlf. 4049 7531

Mette Lise Gade
Mette Lise Gade 
mn@svendborg-gym.dk
Tlf. 5042 8943

Niels Johannesen
Niels Johannesen 
nj@svendborg-gym.dk
Tlf. 2893 4296


Oversigt over fordeling af klasser i studievejledningen


1a

NJ 2a MRO 3a CWK
1b NJ 2b LM 3b NJ
1c CWK 2c CWK 3c MRO
1d CWK 2d NJ 3d MN
1m LM 2m LM 3m LM

1t

LM

2t

LM

3s

NJ

1u

MRO

2u

MRO

3t

LM

1v

MRO

2x

MN

3u

NJ

1x

MN

2y

MN

3x

MN

1y

MN

2z

MN

3y

CWK

1z

CWK

 

 

3z

MRO

1p

LM

 2p

 MN

 

 

1q

CWK

2q 

 NJ

1r

MRO

 

 

 

 

 

Læsevejlederne tilbyder elever med særlige læse- eller skrivevanskeligheder at tage den nationale ordblindetest. Desuden kan vejlederne hjælpe med at søge om IT-støtteprogrammer, studiestøttetimer og ekstra tid til eksamen.

I samarbejde med de elever, der har behov for det, tilrettelægger læsevejlederne forløb med fokus på specifikke områder (fx læsehastighed, læseforståelse, ordforråd eller skriftligt arbejde). Vores fire dygtige læsevejledere screener alle nye elever inden efterårsferien. Eleverne modtager herefter individuel respons, som danner baggrund for eventuelle aftaler om videre hjælp.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en læsevejleder?
Har du brug for ekstra hjælp, skal du kontakte en af dine lærere eller din studievejleder. Så kan de henvise dig til en af læsevejlederne.

Ane Schaarup
as@svendborg-gym.dk

Janne Flensted

Janne Flensted
jf@svendborg-gym.dk

 

Linda Bjerre

Linda Bjerre
bj@svendborg-gym.dk

Susanne Ernst

Susanne Ernst
se@svendborg-gym.dk

 

Oversigt over fordeling af klasser i læsevejledningen

G1

BJ

1a

 AS 2a AS 3a AS
G2 BJ 1b BJ  2b JF 3b BJ
G3 BJ 1c BJ  2c JF 3c BJ
G4 AS 1d BJ  2d BJ 3d BJ
G5 AS 1m BJ  2m SE 3m BJ

G6

AS

1s

AS

2t

AS

3s

AS

G7

SE

1t

AS 

2u

SE

3t

AS

G8

AS

1u

SE 

2v

SE

3u

SE

G9

SE

1x

JF 

2x

BJ

3x

JF

G10

JF

1y

JF 

2y

AS

3y

JF

G11

JF

1z

SE 

2z

AS

3z

SE

           

 

 

1p

SE

2p 

JF

 

 

1q

JF

2q

BJ

 

 

 

 

 1r

 BJ