Naturvidenskab

Vi vil gerne invitere dig med på en fantastisk rejse ind i naturvidenskabens verden, hvor du får lov til at lave masser af eksperimenter, observationer og databehandling. Med naturvidenskaben får du nogle af de grundlæggende redskaber til at forstå, hvordan kloden og universet er skruet sammen. Den viden kan du senere bruge til fx at skabe banebrydende forskningsresultater eller udvikle nye produkter og teknologier. Matematikken er omdrejningspunktet i naturvidenskaben, og netop derfor er matematik et gennemgående fag for alle elever på det naturvidenskabelige område. Afhængigt af hvilken studieretning du vælger, kan du desuden dykke ned i biologien, bioteknologien, fysikken, kemien og geovidenskaben.

Undervisningen er en blanding af teoretisk viden og praktiske øvelser. I løbet af året tager vi på ture ud af huset, blandt andet til universiteter i Danmark. Vi deltager typisk i Naturvidenskabsfestival, Forskningens Døgn, fysik- og kemiolympiade, matematikkonkurrencer, MasterClass og Efterårslaboratorium.

 
NAT 1

Matematik A – Fysik B – Kemi B


Science classic er til dig, der ønsker at bruge matematikken til at forstå verden og den teknologi, der omgiver os.

Du kommer til at følge matematik på A-niveau alle 3 år, fordi matematik er den helt grundlæggende forudsætning for at forstå, hvordan fx smartphones og elbiler fungerer, samt til at forklare effekterne af klimaforandringer eller bestemte typer medicin. Samtidig bruger vi matematikken til at forstå de andre naturvidenskabelige fag som fx fysik og kemi.

Du har mulighed for at vælge fysik og kemi på A-niveau i 3.g. Disse klassiske naturvidenskabelige fag giver dig grundlæggende viden om, hvordan den fysiske verden hænger sammen. På den måde åbner studieretningen døre til stort set alle livets områder.

NAT 2

Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B


Spring med os ind i fremtiden. Gennem eksperimenter, forsøg og besøg på virksomheder og universiteter lærer du, hvordan levende organismer og biologiske metoder kan bruges til at udvikle og optimere produkter inden for bl.a. landbrugs-, miljø-, fødevare- og sundhedsområdet.

Vi bruger matematik til at systematisere målingerne af vores eksperimenter i fysik og bioteknologi. I fysik beskriver vi forandringer i vores materielle omverden – ofte også ved hjælp af matematiske modeller. Derfor arbejder du i fysik med alt fra opbygning af atomer til universets skabelse.

Bioteknologi er for dig, der gerne vil arbejde med innovation samt bruge fremtidens muligheder til at udvikle fx renere teknologi, nye og bedre lægemidler eller arbejde med miljøbeskyttelse eller plante- og dyreforædling.

Hvem ved, måske er du én af de nye pionerer indenfor fremtidens biotek-industri.

NAT 3

Biologi A – Kemi B - Matematik B


Ønsker du at arbejde med den nyeste viden inden for krop, sundhed og natur er dette studieretningen for dig.
 


I biologi beskæftiger vi os med kroppens fysiologi, der bl.a. omfatter nervesystemet, immunforsvaret, kredsløb og åndedræt samt hormoner og forplantning. Vi kommer også omkring genetik, gensplejsning, gavnlige og sygdomsfremkaldende mikroorganismer, naturens mangfoldighed og menneskets påvirkning af forskellige naturtyper. Når vi går i dybden med emnerne, kræves et tæt samarbejde mellem biologi, kemi og matematik. I kemi undersøges de stoffer, vi og verden omkring os er opbygget af. Vi ser på stoffernes reaktioner med hinanden og dannelse af nye stoffer med nye egenskaber.
 


Udover at arbejde teoretisk med emnerne, indgår laboratorieforsøg, undersøgelser i naturen samt ekskursioner til universiteter og virksomheder som vigtige og faste elementer i den tematiserede undervisning. Igennem hele forløbet bestræber vi os på at inddrage den nyeste forskning såvel som lokale og globale problemstillinger med relation til elevernes hverdag.
 

NAT 4       Geovidenskab A - Matematik A - Kemi B

 

(Denne studieretning bliver først oprettet i 2022)

Studieretningen Geovidenskab henvender sig til dig, som er nysgerrig på og vil vide mere om vores planet Jorden. I Geovidenskab beskæftiger vi os med de store udfordringer som klimaforandringer, vandmangel og ressourceknaphed, og du kommer til at arbejde med de løsninger, som er nødvendige for at få et mere bæredygtigt samfund.

Geovidenskab er kendetegnet ved, at vi arbejder med mange forskellige metoder i undervisningen. Du kommer på geologisk feltarbejde og ekskursioner, du skal udføre forsøg i laboratoriet og lære om den teoretiske baggrund for de emner, vi arbejder med. Faget Geovidenskab A er gennemgående i alle 3 år i studieretningen, og det er en sammensætning af fagene Fysik og Naturgeografi. Derudover indgår Matematik A og Kemi B i studieretningen, så du får en både bred og dybdegående naturvidenskabelig viden.