SG'S Venner

SG's Venner er Svendborg Gymnasiums støtteforening. Den blev stiftet af en gruppe forældre i 1952, og traditionen har altid været at yde økonomisk støtte til elevaktiviteter på skolen.

I dag bakker foreningen op om især studierejser og ekskursioner. Foreningen medvirker kort sagt til at gøre mange aktiviteter mulige til gavn for alle. Uden foreningens støtte ville livet være noget kedeligere på skolen.

Dette kan kun fortsætte, hvis nye forældre og elever vælger at blive del af ”Vennerne”.

Vil du være medlem? Et kontingent koster:

  • 300 kr. for et varigt medlemskab, eller
  • 100 kr. pr. år


Indmeldelse sker nemt og hurtigt. Indsæt ét af ovenstående beløb på konto 6840 0001457491, eller via MobilePay på 72603.

Velkommen til SG's Venner.

Vedtægter
§1 Foreningens formål er at fremskaffe midler til støtte af sådanne af Svendborg Gymnasiums opgaver, som ikke - eller ikke i tilstrækkelig grad - modtager offentlig støtte. Eksempelvis kan nævnes bidrag til særlig udsmykning af skolen eller dens omgivelser eller anskaffelse af særligt undervisningsmateriel, muliggørelse af særlige foranstaltninger i undervisningsøjemed, såsom skoleekskursioner, museumsbesøg eller andre aktiviteter, der er rettet mod hele klassen.

§ 2. Som medlemmer kan optages skolens nuværende og forhenværende lærere og elever, disses forældre og i øvrigt alle, der måtte ønske at støtte foreningens formål, ligesom disse kan yde engangsbidrag til foreningen.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Indmeldelse sker nemt og hurtigt. Indsæt beløbet på konto 6840 0001457491, eller via MobilePay på 72603