Fagpakker

Når du går i 1. HF, vælger du i december måned de valgfag og den fagpakke, du ønsker at have i 2. HF. En fagpakke er en kombination af to fag, der er målrettet din fremtidige videreuddannelse og dit efterfølgende job. At vælge fagpakke betyder ikke, at du låser dig fast på en bestemt uddannelse eller et specifikt job. Men valget af fagpakke er din mulighed for – allerede på HF – at gøre dig mere konkrete tanker om din fremtid. 

Som du kan se på fagpakkerne, er de målrettet de mellemlange uddannelser. Det gælder både inden for det offentlige og det private erhvervsliv, fx professionsuddannelser som fysioterapeut, sygeplejerske, lærer, pædagog og politibetjent eller de 2-årige erhvervsakademiuddannelser. Med f.eks. en HF-business står du derfor stærkt, når du skal vælge uddannelse og job inden for eksempelvis IT, økonomi, handel eller markedsføring.

Portalerne Sammensæt din fagpakke (for elever som går 1. HF) samt Sammensæt din fagpakke (for elever som går i 2. HF) guider dig i trin igennem valg og muligheder, som de knytter sig til de enkelte fagpakker. 
HF – I UNIFORM I SAMFUNDET

___________________________________________________

HVIS DU GERNE VIL: 

Være politibetjent, søge ind til forsvaret eller uddanne dig til ambulanceredder

Så får du følgende fagpakkefag:  Idræt B* – Samfundsfag B – Psykologi C

 * forudsætter at du vælger Idræt C i 1. HF


HF – INDIVID OG SAMFUND 

 _________________________________________________

HVIS DU GERNE VIL:   

Arbejde med børn og unge og voksne i en hverdag, hvor du er klædt på til at
uddanne, vejlede og guide mennesker i deres liv og uddannelse som pædagog,
socialrådgiver, lærer

Så får du følgende fagpakkefag: Samfundsfag B – Psykologi C (+ valgfag B)

 


HF – DESIGN OG KREATIVITET

______________________________________________________ 

HVIS DU GERNE VIL:   

Styrke og udvikle dine kreative egenskaber og videreuddanne dig inden for
kunst, kultur fx som designer af tekstiler, spil, smykker eller multimedier

Så får du følgende fagpakkefag: Kreativt B* – Kreativt C (+ valgfag B)

 * kræver at du vælger et kreativt fag på C-niveau i 1. HF

 


HF – MENNESKET I VERDEN (VERDENSMÅL)

 ____________________________________________________________________________

HVIS DU GERNE VIL:   

Fokusere på samfundsforhold, klima, forbrug og miljø og bidrage til
den bæredygtige omstilling, der skal til for at sikre vores fælles fremtid

Så får du følgende fagpakkefag: Samfundsfag B – Biologi B eller Geografi B (+ valgfag C)

 


HF – KROP OG SUNDHED

____________________________________________

HVIS DU GERNE VIL:   

Bidrage i et samfund, hvor fokus på sundhed, krop og livsstil er i højsædet
og du måske ser dig selv som fysioterapeut, diætist, sygeplejerske, ergoterapeut

Så får du følgende fagpakkefag: Biologi B – Matematik B (+ valgfag C)

 


I denne video kan du høre hvorfor Maja og Marcus valgte HF

 Maja og Marcus fra HF

Du kan vælge mellem flg. fagpakker:

Socialrådgiver - Lærer - Pædagog:

Samfundsfag B – Psykologi C – Valgfag B

 

Lærer - Pædagog:

Idræt B (1) / Kreativt fag B – Psykologi C – Valgfag B

 

Sygeplejerske - Bioanalytiker - Sund1:

Biologi B – Matematik B – Valgfag C

 

Sygeplejerske - Bioanalytiker - Sund2:

Biologi B – Samfundsfag B – Valgfag C

 

Kommunikation - Medier:

Mediefag B (2) - Informatik C - Valgfag B

 

Politi - Redningskorps - Søofficer:

Samfundsfag B – Idræt B (1) - Valgfag C

 

Business - Handel - Økonomi:

Matematik B – Erhvervsøkonomi C - Valgfag B

 

(1) Idræt B forudsætter, at du har valgt Idræt C i 1. HF
(2) Mediefag B forudsætter, at du har valgt Mediefag C i 1. HF

I denne video kan du høre hvorfor Maja og Marcus valgte HF

 

Maja og Marcus fra HF