Fagpakker 2020/21

Når du går i 1. HF, vælger du i december måned de valgfag og den fagpakke, du ønsker at have i 2. HF. En fagpakke er en kombination af to fag, der er målrettet din fremtidige videreuddannelse og dit efterfølgende job. At vælge fagpakke betyder ikke, at du låser dig fast på en bestemt uddannelse eller et specifikt job. Men valget af fagpakke er din mulighed for – allerede på HF – at gøre dig mere konkrete tanker om din fremtid. 

Som du kan se på fagpakkerne, er de målrettet de mellemlange uddannelser. Det gælder både inden for det offentlige og det private erhvervsliv, fx professionsuddannelser som fysioterapeut, sygeplejerske, lærer, pædagog og politibetjent eller de 2-årige erhvervsakademiuddannelser. Med f.eks. en HF-business står du derfor stærkt, når du skal vælge uddannelse og job inden for eksempelvis IT, økonomi, handel eller markedsføring.

Portalen Sammensæt din fagpakke (2020/21) guider dig i trin igennem valg og muligheder, som de knytter sig til de enkelte fagpakker. 


Du kan vælge mellem flg. fagpakker:

Socialrådgiver - Lærer - Pædagog:

Samfundsfag B – Psykologi C – Valgfag B

 

Lærer - Pædagog:

Idræt B (1) / Kreativt fag B – Psykologi C – Valgfag B

 

Sygeplejerske - Bioanalytiker - Sund1:

Biologi B – Matematik B – Valgfag C

 

Sygeplejerske - Bioanalytiker - Sund2:

Biologi B – Samfundsfag B – Valgfag C

 

Kommunikation - Medier:

Mediefag B (2) - Informatik C - Valgfag B

 

Politi - Redningskorps - Søofficer:

Samfundsfag B – Idræt B (1) - Valgfag C

 

Business - Handel - Økonomi:

Matematik B – Erhvervsøkonomi C - Valgfag B

 

(1) Idræt B forudsætter, at du har valgt Idræt C i 1. HF
(2) Mediefag B forudsætter, at du har valgt Mediefag C i 1. HF

 

I denne video kan du høre hvorfor Maja og Marcus valgte HF

 

Maja og Marcus fra HF