NøgletalFravær for skoleåret 2021/22:

Gennemsnit for STX og HF:     9,24 %

STX:  8,6 %
HF:  11,3 %

 

          

Skriftligt fravær for skoleåret 2017/18:

Gennemsnit for STX og HF:      5,22 %

STX:  4,46 %
HF:  12,08 %

 

Uddannelsesstatistik finder du bl.a. data og statistik inden for gymnasieområdet. Det er muligt at se en lang række oplysninger om studenter og elever, for eksempel eksamensresultater og fagvalg.