Ledige stillinger

Svendborg Gymnasium søger til undervisning i fagene spansk og samfundsfag en pædagogikumkandidat. Stillingen er fuld tid med tiltrædelse 1.8.2024.


Vi forventer at du

  • har lyst til at arbejde med unge mennesker og kan begejstre dem
  • har visioner for dine fag
  • vil indgå aktivt i samarbejde med kolleger om udvikling af undervisningen


Svendborg Gymnasium

  • er et stort gymnasium beliggende på det smukke Sydfyn, hvor der er stor tilflytning af unge familier til den kreative og livlige by
  • har mere end 1000 elever og 100 ansatte
  • har et godt fagligt og socialt miljø
  • har en god atmosfære, hvor eleverne og pædagogikken er i centrum
  • er en skole, hvor der lægges vægt på faglighed og samarbejde
  • er et gymnasium, hvor det skal være sjovt og udviklende at gå på arbejde
  • har fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads for både elever, lærere og øvrige ansatte i rare omgivelser med plads til alle


Evt. spørgsmål til rektor Jesper Hasager jhj@svendborg-gym.dk  tlf. 5377 0704

Skriftlig ansøgning

Stillingen ansøges via ansog@svendborg-gym.dk , hvor selve ansøgningen inkl. alle relevante bilag og eksamenspapirer skal uploades. Ansøgningerne behandles løbende og alle ansøgere får besked, når ansættelsesproceduren er afsluttet.

Kun kandidater med kombinationen spansk/samfundsfag kommer i betragtning.

Ansøgningsfrist er 3. april 2024

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Samtaler vil blive afholdt løbende.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Information om rettigheder

Har du søgt en ledig stilling hos os, så har vi for at kunne besvare din ansøgning registreret dit navn og din adresse i vores it-system.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Svendborg Gymnasiums mål er, at besætte den ledige stilling med den ansøger som er bedst kvalificeret. Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst kvalificeret, hvis vedkommende samtykker. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Det kan også være, vi beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger.

Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere, evt. sammen med deres bilag. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.

Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger om dig, må du forvente at få afslag på din ansøgning. Hvis du siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansætte dig, får du oplysningerne til kommentering inden vi tager stilling til, om vi skal afslå at ansætte dig. Du får en frist til at kommentere oplysningerne.

Din ansøgning slettes fra vores systemer 30 dage efter du har ansøgt stillingen, medmindre du afgiver samtykke til, at vi må fortsat må opbevare dine oplysninger