HF på Svendborg Gymnasium

Med en Højere Forberedelseseksamen (HF) åbner der sig mange døre - især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse.

HF kunne henvende sig til dig, som måske allerede har et fremtidigt job i sigte. Eller har udset dig nogle muligheder, som uddannelsen giver adgang til. Uanset hvad får du med en HF et godt springbræt ud i livet.

En HF tager 2 år at gennemføre. I løbet af uddannelsen vælger du fagpakker og valgfag, der målrettes efter dit fremtidige job. På baggrund af dem bliver du udfordret på tværs af grænser, sprog, kulturer og fag.

Arbejdsformen
I starten af din HF gennemgår du et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret for de enkelte fag og deres arbejdsmetoder. Der vil være kusus i studieteknik og læseteknik. Hertil kommer særlige forløb i matematik, IT og grammatik. Desuden lærer du om mundtlig og skriftlig fremstilling samt om gruppe- og projektarbejde.

Vi samarbejder også med udvalgte mellemlange uddannelser om et praktikforløb, der giver dig et indblik i, hvad det vil sige at være studerende. Den skemalagte værkstedsundervisning giver dig teknikker til at indarbejde gode arbejdsvaner, når det gælder lektielæsning samt ved udarbejdelse af større skriftlige opgaver.

I løbet af din HF skriver du et antal projektopgaver - både alene og sammen med andre.

Opbygning
Med en HF vælger du et studieforløb med en anderledes tilgang til karakterer. Her får du som udgangspunkt ikke årskarakterer. I stedet fokuserer vi på et andet mål, nemlig din eksamen i de enkelte fag.

I løbet af din uddannelse kommer du til eksamen i alle fag, men vi giver både vejledende karakterer og feedback undervejs. På denne måde har du overblik over, hvor du står i forhold til de faglige forventninger.

Der er skriftlig eksamen i Dansk A, Matematik C og Engelsk B, imens du også skal til mundtlig eller skriftlig eksamen i dine valgpakkefag.Skoleliv og fritid

På Svendborg Gymnasium kan du glæde dig til at blive en del af et aktivt studiemiljø. Der summer af god stemning og plads til alle. Allerede fra første dag tager de engagerede lærere godt imod dig og guider dig igennem den første tid. Du præger og former selv hverdagen ved aktivt at deltage i skolens undervisning og arrangementer.