Tidligere Ærøfærger er kommet til Svendborg Gymnasium

Onsdag den 16. december kunne Svendborg Gymnasium fejre erhvervelsen af to nye oliemalerier lavet af billedkunstneren Birgitte Lykke Madsen. De to malerier har tidligere Ærøfærger som motiv og med dette for øje synes det meget passende, at malerierne nu finder et hjem i Svendborg.

Den nye udsmykning er kommet i stand med økonomisk tilskud fra Den Faberske Fond og Fonden for Fynske Bank, og Svendborg Gymnasium vil gerne endnu en gang rette en stor tak til de to fonde.

De to tidligere Ærøfærger, som nu skal pryde gymnasiets vægge, er Marstalfærgen fra 1978 og Ærøskøbingfærgen fra ca. 2000. Fælles for begge malerier er, at færgerne kommer ud ad intetheden og stille nærmer sig beskueren. Malerierne er præget af en rolig komposition og minder om tidligere tiders tempo samtidig med at tågen, blåtoneskalaen, vandspejlingerne og den oversvømmede brostensbelægning tiltrækker sig beskuerens blik og starter overvejelser om skibets og passagerernes færden, havets betydning og det magiske i at rejse ud og komme hjem.

Svendborg Gymnasium ser frem til at malerierne kan være til gavn for både lærere og elever, og forhåbentlig vil malerierne invitere til refleksioner og efterfølgende samtaler om samtidskunst og dens behandling af specielt temaer som klima, historie og personlige rejser.