Sammensæt din studieretning eller fagpakke

På Svendborg Gymnasium udbyder vi i alt 11 studieretninger på STX og 7 fagpakker på HF. Inden du skal vælge studieretning eller fagpakke, kan du bruge programmet Sammensæt din studieretning (STX) eller Sammensæt din fagpakke (HF) for at se hvilke valgfag du kan få på de enkelte studieretninger/fagpakker.