Information om Svendborg Gymnasiums håndtering af COVID19

Kære forældre og elever

I dag onsdag den 27. maj mødte 1. g'ere og 1. hf'ere så på skolen igen efter mange uger hjemme med virtuel undervisning, hvilket har indebåret mange timer foran skærmen. Stor ros til jer elever og til jeres lærere for denne indsats, som vi alle har lært en del af og også skal lære af ved at bruge de positive ting ved dette slags arbejde.

Men det har også været hårdt og belastende med så mange dage i et virtuelt miljø og meget alenetid. Derfor er det rigtigt glædeligt, at både 1. g’ere, 1. hf’ere og 2. g’ere også har fået mulighed for at komme på skolen igen – og glæden hos 1. g’ere/hf’ere var tydelig i dag, og glæden vil sandsynligvis være lige så stor torsdag, når 2. g’erne kommer på SG. Det sociale samvær med andre er en så vigtig del af vores kultur og så vigtig for unge menneskers udvikling, og derfor så dejligt at se, at eleverne er sammen igen i deres ”2. hjem”, som jeg sagde til en flok.

Med de afstandskrav som Sundhedsmyndigherderne har sat op, er det desværre ikke muligt at have 40 klasser på skolen samtidigt; de fleste klasser skal have 2 lokaler til rådighed, og det begrænser jo mulighederne, men vi har pakket klasser og skema og får det til at gå op, så alle kommer på skolen i perioder.
Så der er både skoleundervisning og fortsat virtuel undervisning, og de skriftlige prøver foregår hjemmefra, mens de mundtlige prøver foregår på skolen. I kan læse med på vedlagte bilag.

Eleverne har fået tydelige instrukser om indgangsforhold, adfærd og færdsel på skolen, hygiejne osv osv, og de har været gode til at følge retningslinjerne. I kan læse med på deres Lectio-beskeder.

Studieturene for 2. g:

I disse dage er vi ved at udbetale penge fra de aflyste studieture; flere af turene (til Italien, Barcelona og USA) blev aflyst før nedlukningen af DK, og her er der fuld refusion, mens de øvrige ture kun refunderes delvist.

Det er en rigtig træls og kedelig situation, mange er havnet i i denne tid, og mange hensyn der skal tages. Og herunder også studieturene på flere af landets gymnasier.

Skolen valgte at afmelde turene dagen efter nedlukningen og dermed før Udenrigsministeriets udmelding; flere elever og forældre havde allerede meldt fra til nogle af turene, ligesom lærerne var meget betænkelige ved at tage afsted med ansvar for eleverne.

DK bliver lukket ned onsdag aften, skolen lukker samme aften, og da vi har studieture 2-3 dage efter, synes vi, at det var det rigtige at melde turene fra; jeg blev nødt til at give lærere og elever besked om dette hurtigt, og vi havde jo ingen forventning om, at udenlandsrejser også ville blive frarådet allerede dagen efter. Jeg kalder det rettidigt omhu i denne situation.

Jeg tror ikke, studieturene bliver gennemført til næste skoleår i 3. g; det er vanskeligt at forudse rejsemulighederne til efteråret og også vanskeligt at få turene placereret i et 3. g-skema (vi ved heller ikke om de kommende 2. g’er/hf’ere kommer af sted og her er der allerede betalt depositum). En eller anden form for tur for kommende 3. g’ere vil vi gerne arrangere, men kan først melde ud, når situationen bliver ’normal’.

Fortsat god sommer.

Jesper Vildbrad
rektor

Bilag: Overordnet plan for 1. og 2. klasser i de sidste uger af skoleåret 2019-20

 

Se tidligere beskeder vedr. corona og skolelukningen her