Information om Svendborg Gymnasiums håndtering af COVID19

Opdateret den 5. maj

Nedenfor ses de overordnede planer for resten af skoleåret (uge 20-26), fordelt på uddannelser samt årgange:

Overblik for 1.g

Overblik for 2.g

Overblik for 3.g

Overblik for 1.hf

Overblik for 2.hf

 

______________________________________________________________________________________________________

Opdateret den 4. maj

 

Det ændrede skema og afslutningen på skoleåret

Som tidligere fortalt har vi fra Undervisningsministeriet fået besked på, at I skal undervises længere tid end til den oprindelige sidste skoledag, hvilket betyder at der vil være undervisning frem til omkring d. 20. juni.

Det er ret hårdt at sidde fire moduler foran skærmen dagligt for at modtage virtuel undervisning, og derfor har vi tyndet i skemaet og spredt modulerne ud. 

De officielle eksaminer for fortsætterklasserne er aflyste, hvorfor årskarakteren i de udtrukne fag skal benyttes som eksamenskarakter. Undervisningen frem til d. 15. juni skal danne grundlag for årskarakteren i alle fag og derfor også i de udtrukne. Årskarakteren for de afsluttende fag gives d. 15. juni og for fortsætterfagene d. 19. juni.

Der vil i løbet af tirsdag d. 5.5. blive sendt plan ud til alle med en oversigt over de sidste uger i skoleåret for hver årgang (og Lectio-skemaet er ved at blive tilrettet).

Fra mandag d. 11. maj og helt frem til 24. juni vil skemaet være en kombination - eller en blanding - af (virtuel) undervisning, skrivedage, fagevalueringssamtaler for 1.hf og skriftlige og mundtlige prøver. Man kan altså godt være til prøve en dag og efterfølgende igen have undervisning.

Prøverne for 1.g/hf og 2. g er virtuelle (med mindre reglerne ændres), mens 3.g/2.hf skal til prøver på skolen.

I uge 20 (efter statsministerens udmelding om nye tiltag for at åbne Danmark yderligere) indkalder jeg repræsentanter for 2.hf og 3.g for at tale om afslutningen af jeres gymnasietid.


Ang. aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer

Den 4. maj har skolen modtaget disse breve fra Undervisningsministeriet, med vigtig information til alle 2.hf elever og 3.g elever ang. aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer.Siden her vil løbende blive opdateret når der er nyt.
Se tidligere beskeder vedr. corona og skolelukningen her
_________________________________________________________________________________________________

 

Vedr de aflyste studieture for 2. g’ere.

Skolen arbejder ihærdigt for at få de aflyste studieture refunderet, og det er lykkes i en del tilfælde. Rejsebureauerne har naturligvis travlt i disse dage, så vi skal væbne os med tålmodighed. Elever og forældre skal nok blive informeret, når vi har et mere samlet overblik.

Jeg kan ikke på nuværende sige noget om en evt genplacering af turene eller pengene retur. Som forældre skal I ikke gøre noget, før I hører fra skolen - gennem jeres børn og besked på Lectio og her på hjemmesiden.Kontaktoplysninger:

Er der behov for at komme i kontakt med skolens ledelse, kan de træffes på flg. telefonnumre:

Jesper Vildbrad 4019 1028
Tine Spanggaard 3113 3231
Bo Hansen 3157 9147

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere