Folkeskolesamarbejde på Svendborg Gymnasium

Svendborg Gymnasium indgår i forskellige samarbejder med de ældste klasser fra folkeskolerne i lokalområdet. Fælles for alle samarbejder er at vi ønsker at skabe en bedre overgang mellem folkeskole og gymnasium for eleverne ved at give folkeskoleeleverne mulighed for at se skolen indefra og opleve hverdagen både fagligt og socialt på gymnasiet.

Erfaringerne viser at både gymnasieelever og elever fra folkeskolerne lærer meget af mødet, hvor gymnasieeleverne typisk får til opgave at formidle noget af det pensum de har været igennem på en måde så det passer til folkeskoleelevernes faglige niveau.

Svendborg Gymnasium kan tilbyde samarbejder for hele klasser men også talentaktiviteter tilrettelagt for særligt interesserede elever.

I skoleåret 2019-2020 vil der blive udbudt samarbejder inden for følgende fag for hele klasser: Dansk, matematik, tysk, biologi, samfundsfag, naturgeografi, informatik.

Af talentaktiviteter kan vi bl.a. tilbyde: Sprog- og Sciencecamp for 8. klasser, Camp for klassiske sprog samt talentudvikling indenfor fagene dansk, matematik og engelsk.

Ønsker man at indgå i et samarbejde eller blive klogere på vores tilbud kan man tage kontakt til en af nedenstående koordinatorer:

Naturvidenskabskoordinator: Christian Maaløv Andreasen cma@svendborg-gym.dk

Sprog- og talentkoordinator: Mette Brusgaard mbg@svendborg-gym.dk

Øvrig folkeskolesamarbejde: Marianne Stobbe ma@svendborg-gym.dk