GRUS

GRUS-konceptet på Svendborg Gymnasium har været under udvikling i adskillige år.

I skoleåret 2019-20 afholdes GRUS med alle faggrupper, hvorefter der i 2020-21 afholdes GRUS med halvdelen af faggrupperne og i 2021-22 med den anden halvdel af faggrupperne. Herefter fortsættes med denn​e to-års sekvens, så der afholdes GRUS med alle fag hvert andet år.

​Jævnfør beskrivelsen af faggruppernes arbejdsområde: 

Deltagelse i GRUS med ledelsesrepræsentant(er) hvert andet år, hvor faggruppens udviklingsplaner og -behov drøftes​

​​​

​GRUS 2019-20

Obligatoriske dagsordenspunkter

 

 • Faggruppens forslag til og erfaringer med karrierelæring i fagene
 • Hvordan er pædagogiske udviklingsprojekter blevet anvendt i faggruppen?
 • Anvendelse af data:
  • karakterer i fagene, socioøkonomisk reference: hvilke overvejelser giver de anledning til?
 • Andet ang. fagets udfordringer/muligheder
 • Faggruppens egne ønsker til punkter på GRUS

 

Forberedelser i faggruppen forud for GRUS


Ang. karrierelæring:

 • Fagets læreplaner nærlæses med fokus på krav til karrierelæringens placering i faget.
 • Drøftelser i faggruppen om, hvordan karrierelæring kan integreres i undervisningen:
  • Kan man i de arrangementer ud af huset eller besøg udefra, som allerede typisk finder sted i faget, tydeliggøre hvordan disse – evt. med få ændringer eller tilføjelser - kan understøtte elevernes overvejelser om egne muligheder inden for uddannelse og erhverv?
  • Hvordan kan man også i den daglige undervisning udnytte allerede kendte forløb til også at sætte fokus på, hvordan faget kan anvendes i det omgivende samfund og i de videre uddannelses- og karrieremuligheder?
  • Er der behov for nye/andre tiltag?

 

Ang. pædagogiske udviklingsprojekter:

 • Opsamling i faggruppen på, hvilke udviklingsprojekter, der har været kørt de sidste to år. Det kan både være projekter med defineret ekstratid til udvikling og mere uformelle samarbejder, mellem kollegerne – fx ang. effektivisering af forberedelsen eller formativ feedback.
 • Hvordan bruges resultater/erfaringer/materialer fra disse indsatser blandt fagkollegerne?
  • Har de haft en effekt på måden at arbejde på i faggruppen?
  • Har de haft en effekt på måden eleverne arbejder på / deres læring?
  • Overvejelser om yderligere udnyttelse af hinandens arbejder.

 

Ang. anvendelse af data:

 • Årets eksamensresultat drøftes i sammenhæng med de to foregående år og sammenholdt med socioøkonomisk reference.
  • Overvej og diskuter årsager til resultatet
   • Hvordan vejledes eleverne i forbindelse med eksamen?​ Har faggruppen en liste til eleverne med gode råd til eksamen? Fx om opbygning af skriftlig eksamensopgave, ofte stillede opgaveformer, hensigtsmæssig forberedelse til eksamen el.lign. som kan inddrages i undervisningen frem mod eksamen? (måske har nogle lærere deres egen?)
  • Hvilke initiativer kalder resultatet evt. på i den daglige undervisning, fagligt og didaktisk? Evt. indsatser på skoleniveau?
  • Hvis karaktererne er fine, løfteevne god: Hvad er det, faggruppen gør godt og som man skal holde fast i og evt. gøre mere af?
  • Hvilke indsatser kalder det på internt i faggruppen og på skoleniveau?

 

Andet: fx udfordringer i forbindelse med reformen.