Læsevejedere

Hvad laver en læsevejleder?

•    Screener alle nye elever inden efterårsferien, giver individuel respons og aftaler evt. videre hjælp med eleven.

•    Tilbyder at gennemføre den nationale ordblindetest efter behov

•    Hjælper elever med ordblindhed, bl.a. med ansøgning om hjælpemidler (f.eks.særlige IT-programmer)

•    Hjælper elever med læsevanskeligheder (langsomme eller svage læsere)

•    Hjælper elever med andre typer af sproglige problemer (grammatik, sætningsopbygning, stavning, ordforråd)

•    Hjælper elever med at optimere læseforståelsen (strukturering og tilrettelæggelse af lektielæsning)

•    Hjælper elever med skriftligt arbejde (disponering, redigering m.m.)

Hvordan arbejder en læsevejleder?

•    Vi tilrettelægger forløb med enkelte eller flere elever.

•    Vi gennemfører kurser med fokus på specifikke vanskeligheder (f.eks. læsehastighed, læseforståelse, ordforråd o.lign)

Har jeg brug for en læsevejleder?

•    Hvis du mener, at du har brug for ekstra hjælp, så snak med en af dine lærere eller din studievejleder, så kan de evt. henvise dig til en læsevejleder.

Læs mere her