Pædagogiske udviklingsprojekter

Pædagogiske udviklingsarbejder, 2018-19

Projekt       Lærere Ansvarlig udd.chef

Overordnede skolegrupper:

   

KS-koordinering, HF

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

CWK, PP, NJ LH

HF-arbejdsgruppe: SSO/Praktik

Udarbejdelse af samlet progressionsplan for de faglige samarbejder i HF frem mod SSO

Estimeret omfang: 30 timer pr. lærer

MD, KL, LT, ANS

Projektleder: KS

LH

Systematisk formativ feedback i mundtlig dimension af fagene

Udvikling af system(er)/model(ler)/forslag til systematisk arbejde med formativ feedback i fagene

2018-19: Udviklingsarbejde

(2019-22: implementering og videre udvikling)

Estimeret omfang af opgaven i 2018-19: 30 timer pr. lærer

AEO, EVV, AJA, LLU, URH

Projektleder: KK

BU

Sprogprofilering

Tænketank til udvikling af idéer til profilering af de sproglige studieretninger på SG.

2018-19: Inspirations- og udviklingsarbejde

(2019-22: Implementering og videre udvikling)

Estimeret omfang af opgaven i 2018-19: 25 timer pr. lærer

AH, LFI, MBG, HO, TBE

Projektleder: KK

BU, JV

Reformgruppe til Flerfaglige forløb og vejledning på STX frem mod SRP

Fortsat arbejde med udarbejdelse af progressionsplan for fagenes samspil frem mod SRP. Planen omfatter plan for inddragelse af den videnskabelige basismodel og plan for opgavevejledning.

Estimeret omfang: 40 timer pr. lærer

ANR, LLU, MT, NR

Projektleder: KS

BU

Innovation i flerfaglige forløb og SRP

Arbejdsgruppe med specielt fokus på implementering af arbejdet med innovation. Gruppen er associeret til arbejdet med den overordnede progressionsplan frem mod SRP.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

MO, MT, JW

Projektleder: KK

BU

Ny Skriveportal (reformtilpasset)

Gennemgribende revision med henblik på reformens krav og flytning af Skriveportal til O365. Opdatering af relevante opgaveeksempler. Opsætning af Skriveportalen i O365 i et format, som også etablerer en indgang for fagenes vejledninger til (eksamens)opgaver og faggruppernes redigering af disse.

Estimeret omfang: 100 timer pr. lærer

KK, KS, MBG, MG BU

Ny teamstruktur, følgegruppe

Opfølgning på ny teamstruktur: evaluering og tilpasning.

Estimeret omfang af opgave: 15 timer pr. lærer.

JOM

Projektleder: KK

BU

NF- følgegruppe

Planlægning af NF-dag, Evaluering, opfølgning og tilpasning af NF-koncept.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

ABS, ANS, LM MA

NV-følgegruppe

Evaluering, opfølgning og tilpasning af NV-koncept

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

MO, RKW, SQS, SRK MA

Projekter som inkluderer effektivisering i fagene

   

Billedkunst og design

Systematisering af feedback på elev-portfolio

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

BV, LD, NR TS

Dansk, 2hf

"Håndfæstning" i HF-dansk + fokus på nye opgavetyper.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

HG, MD, DV LH

Engelsk, 2hf

Udvælgelse og didaktisering af praksisorienteret materiale.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

JF, LT, URH MA

Historie: Materialebank

Samling og optimering af materiale til arbejde med hyppigt anvendte kilder.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

CWK, MMB, LT, LVE JV

Historie: Digital dannelse rel. til IT-projekt

Effektivisering og styrkelse af Fake News forløbet i historie med inddragelse af de tekniske sider af netmedier.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

KNI, KS, PL JV

Kemi

Effektivisering af forberedelsen til eksperimentel eksamen i kemi C; relatering til den daglige undervisning.

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

ANR, DI, SQS TS

Matematik, grundforløb

Følgegruppe til matematik i grundforløbet. Indsamling af data fra start-screening og obligatorisk screening.

Estimeret omfang: 10 timer pr. lærer

MC, SRK BH

Musik og Dansk (Studieretningssamarbejde)

Udarbejdelse og afprøvning af fællesfaglige forløb i dansk og musik i musikstudieretning.

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

AS, IK BU

Naturgeografi

Reformtilpasning og effektivisering i forløb med aktiviteter ud af huset (feltarbejder, virksomhedssamarbejder/-besøg)

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

ANS, MO, TR MA

Samfundsfag

Udarbejdelse af et kategoriseret øvelseskatalog med konkrete undervisningsaktiviteter og materialer inden for kernestoffet i samfundsfag.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

DV, JW, MMB, MRO BU

Projekter med fokus på formativ feedback/peer-feedback

   

Biologi: 2 parallelle klasser (BI/A) samarbejder om skriveprocessen med bl.a. anvendelse af gensidig peer-feedback inden for og på tværs af klasserne.

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

Pa, PT TS

Historie

Udarbejdelse og afprøvning af metoder til formativ feedback i historiefaget.

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

LT, LLU, PL BU

Matematik

Systematisering af erfarings- og teoriindsamling inden for peer-feedback, samt afprøvning af denne med henblik på at gøre den let anvendelig.

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

AEO, JC, MC, JOM BU

Spansk

Udvikling af mundtlig evaluering og feedback i spanskundervisningen understøttet af kollegial supervision

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

AR, AWP, CH, KK, SO (HO) LH

Tysk

Konkretisering af de faglige mål med henblik på anvendelse i elevernes selvevaluering og peer-feedback.

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

TBE, AMA BU

Læringsstrategier og peerfeedback (engelsk og psykologi)

Udarbejdelse og afprøvning af opgaver/arbejdspapirer til peer-feedback med fokus på form og værktøjer, som kan bruges på tværs af fagene.

Estimeret omfang: 15 timer pr. lærer

BJ, JA BU

IT-projekt (regionsprojekt)*

   

Efteruddannelse (CT/Teknologiforståelse) (80 timer)

Estimeret omfang: 80 timer pr. lærer

AEO, JOM, JU, RKW, SAN, MG, KL, LLU BH

Lokale IT-projekter: konceptudvikling: Samf-psyk

Samf: Udvikling af forløb med fokus på indsigt i demokratiske problemer i forhold til den nye teknologi, sociale fora, hacking af personlige oplysninger m.m.

JB, (​LLU, KL), TR BH

Lokale IT-projekter: konceptudvikling: historie

Yderligere kvalifikation af fake news forløb, så forløbet kan fremstå som et bud på et effektiviseringsforløb til brug af kolleger, og 2) erhverve os viden om særligt det teknologitunge aspekt, dvs. om confirmation bias indlejret i algoritmer; Viden som herefter kan videreformidles til vores kolleger og opkvalificere hele lærerkollegiet.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

KNI, KS, PL BH
*Timerne finansieres 75% af regionen    

ANDET

   

Digital dannelse – Samarbejde med Fyns Amts Avis

Konsolidere et samarbejde med Fyns Amts Avis m.h.p. opfyldelse af reformkrav til elevernes tekst- og medieproduktion, herunder praktisk digital dannelse.

Estimeret omfang: 20 timer pr. lærer

JO, PL BH

Temadag om læring, motivation og samarbejde for 1hf-klasserne + præsentation på HF-pædagogisk dag.

Estimeret omfang: 35 timer pr. lærer

MRO BU