Rektors årlige evalueringsrunde med 3. g- og 2. hf-klasser

Formål: lytte til eleverne for at gøre en god skole bedre

Opfølgning: evaluering i ledelsen mhp indsatsområder de(t) kommende år

 

 

 • Nævn 3 gode ting ved SG
 • Nævn 3 mindre gode ting ved SG
 • Hvordan har I benyttet jer af skolens tilbud til fritidsaktiviteter (idræt/skoleturneringer/musik/musical/billedkunst/andet ?)
 • Deltager I til DUSK fester/café/som tilskuere til musicals? Morgensamling? Fællesarrangementer?
 • Har elevrådet fungeret? Har I talt om/fået referat fra møderne?)
 • Har I været tilfreds med undervisningen? Hvad er varieret undervisning? Har I evalueret undervisningen i klassen/på holdet?
 • Større skriftlige opgaver (SRP/SSO): Har I fået den vejledning og hjælp i skal have fra lærerne?
 • Skiftlige opgaver: afleveret og tilbage som aftalt?
 • Rettigheder og pligter: overholdes reglerne?
 • Studievejledning og karrierevejledning ( Studievalg Danmark )
 • Administration og ledelse
 • Fritidsarbejde? Fritidsaktiviteter?
 • Stress mm?
 • Tilfredshed med de fysiske rammer? Kantinen?
 • Andet?