Resultater for elevoptag

STX: Svendborg Gymnasium og hele Fyn:

 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

2020/
2021 

2021/
2022 

2022/
2023 

Svendborg Gymnasium

370

376

375

376

348

352

306

292

317

309

STX, Fyn

2744

2598

2596

2723

2663

2357

2222

2268

2239

2149

________________________________________________________________________________________________________________ 

HF: Svendborg Gymnasium og hele Fyn:

  2013/
2014 
2014/
2015 
2015/
2016 
2016/
2017 
2017/
2018 
2018/
2019 
2019/
2020
 
2020/
2021
 
2021/
2022 
2022/
2023 

Svendborg Gymnasium

91

64

62

59

95

88

64

60

87

61

HF, Fyn

777

708

807

785

825

901

896

972

946

927

 

Elevsøgemønstret har ændret sig en smule de seneste år i nedadgående retning på STX; Sydfyn og SG er i første omgang ikke så hårdt ramt som det øvrige Fyn, men udviklingen i demografien på Sydfyn taler sit tydelige sprog, og derfor vil SG modtage færre STX elever de kommende år og adgangsbegrænsning vil forstærke faldet i elevantal.

Selvom faldet på HF er stort i 2018 har SG dog oplevet en fremgang i forhold til årene 2014 -16. Forklaringen er vanskelig, da der ikke er optaget flere på erhvervsuddannelserne og de øvrige gymnasiale uddannelser i Svendborg. Muligvis har flere fra nærområdet valgt at flytte til Odense for at tage HF-uddannelsen der. På landsplan er der også fremgang på hf, og vi skal nok blive bedre til at markedsføre dette gode tilbud på en ungdomsuddannelse. Samtidig vil den kommende adgangsbegrænsning og skærpede faglige krav også påvirke søgemønstret.