Teams

Teamorganisering

Der nedsættes for hver klasse et lærerteam bestående af i STX tre af klassens lærere, på HF fire af klassens lærere. Teamet er ansvarligt for samarbejdet mellem klassens lærere om progressionsplanen for de flerfaglige forløb. Ligeledes har teamet ansvar for at der samarbejdes om elevernes trivsel og læringsmiljøet i klassen.​

 

Teamenes opgaver beskrives i nedenstående links:

STX: Teamorganisering 

HF: HF håndbogen

 

Fra Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. BEK nr. 497 af 18.maj 2017:

§ 24. Med henblik på fagligt samspil i undervisningen mellem fag og forløb m.v. efter lovens § 30 organiserer institutionen arbejdet med at sikre samspillet i hold af lærere (lærerteam). Institutionen fastlægger et lærerteams opgaver med hensyn til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisningen.