Trivselselever 2022-23

Som opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen sidste skoleår har elevrådet og ledelsen på Svendborg Gymnasium besluttet, at der i hver klasse skal vælges to trivselselever ud over de to elevrådsrepræsentanter.

De to trivselselever skal have fingeren på pulsen ift. klassens trivsel både fagligt og socialt. De primære opgaver for trivselseleverne er at være:

 

Kontaktpersoner imellem klassen og teamlærerne

Møder

  • Give input til klassens team når der skal være møder mellem klassen og teamet, herunder kontaktgruppesamtaler
  • På klassens vegne tage kontakt til teamlærerne, hvis der er noget, klassen gerne vil have taget op fagligt eller socialt

 

Elevtrivselsundersøgelsen

  • Være med til den årlige elevtrivselsundersøgelse, fx introduktion og opfølgning i samarbejde med klassens teamlærere

 

 

Kontaktpersoner imellem klassen og faglærerne

Klassens kontaktpersoner

  • Tage kontakt til faglærere på klassens vegne, hvis noget skal drøftes udenfor de normale undervisningsevalueringer ift. lektier, undervisningsformer, fagligt niveau eller andet

 

Skriftlige opgaver

  • Holde øje med klassens skriftlige elevtid ift. SG’s retningslinjer og være kontaktpersoner imellem klassen og klassens lærere ift. skriftlige opgaver.
    De skriftlige opgaver holdes normalt inden for følgende tidsrammer:
  • 1g/1hf/2hf: max 10 elevtimer pr. uge
  • 2g: max 9 elevtimer pr. uge
  • 3g: max 12 elevtimer pr. uge