COVID-19: Instruks og retningslinjer til skolens elever


Retningslinjer for kommunikation og tilbagevenden til skolenDin situation

Hvad gør jeg?

Hvornår må jeg vende tilbage til skolen?

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på Corona?

 

 

 

 

 • Du må ikke gå i skole med symptomer
 • Kontakt skolens kontor:
  (63 21 31 41 eller skriv til post@svendborg-gym.dk) og giv besked
  om din situation. Beskeden vil blive givet videre til dine lærere
 • Henvend dig til din læge og bed om at blive henvist til en Corona-test
 • Hvis ikke du er ”rigtig” syg, skal du følge undervisningen hjemmefra.
  Lektierne ligger som vanligt på Lectio og lærerne lægger modulplanen
  ind i klassenotesbogen og evt. øvelserog opgaver vil også blive lagt her.
  Gør det tydeligt for læreren, at du deltager hjemmefra – evt. via en klassekammerat på Teams. Ellers bliver du noteret fraværende
  ________________________________________________________________________________________

Når du har en negativ test – men bliv hjemme til du er rask.

Hvad gør jeg, hvis testresultatet er positivt?

 

 • Kontakt rektor (40 19 10 28 eller mail: JV@svendborg-gym.dk)
  med besked om at du er smittet. Rektor vil tage stilling til evt. hjemsendelse
  af andre elever. Giv besked om evt. særlig tætte kontakter på skolen.
 • Bliv hjemme og følg lægens anvisninger
 • Når du er rask nok til det, skal du følge undervisningen hjemmefra. Lektierne ligger som vanligt på Lectio og lærerne lægger modulplanen ind i klassenotesbogen og evt. øvelser og opgaver vil også blive lagt her. Gør det tydeligt for læreren, at du deltager hjemmefra – evt. via en klassekammerat på Teams. Ellers bliver du noteret fraværende 
  ________________________________________________________________________________________

Du skal testes negativ og have været symptomfri i 48 timer før du må komme i skole igen

 

Hvad gør jeg, hvis en i min familie/mit bofællesskab er testet positiv?

 

 • Giv besked til skolens kontor
 • Bliv hjemme og bestil en Corona-test. Giv skolen besked om lægens anvisninger
 • Følg undervisningen hjemmefra indtil da (se ovenfor)
  ________________________________________________________________________________________

Når du har en negativ test må du komme i skole igen

Hvad gør jeg, hvis en i min familie/mit bofællesskab skal holde sig hjemme pga. kontakt med en smittet person?

 

 • Du skal komme i skole. Kun hvis dit familiemedlem/din bofælle bliver
  testet positiv, skal du blive hjemme. Se ovenfor.


  ______________________________________________________________________________________

Du skal fortsætte din skolegang

 

COVID-19: Instruks til skolens elever om hygiejne og adfærdI forbindelse med opstart af skoleåret 2020-21 er det vigtigt, at vi alle er med til at
sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd. Dette gør vi bl.a. ved at følge
Sundhedsstyrelsens skærpede forholdsregler og tiltag for at undgå, at der opstår stor
smittespredning og sygdom blandt elever og ansatte.
Vi følger nedenstående retningslinjer:

Håndhygiejne
For at sikre god håndhygiejne skal alle:
• bruge håndsprit eller vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de
kommer ind på skolen
• vaske hænder når hænderne er synligt snavsede
• vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (som minimum
hver anden time)
• vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og
efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde
• bruge håndsprit eller vaske hænder med vand og flydende sæbe, hvis man
går fra undervisning i ét klasselokale til et andet
• anvende sprit når man ikke er i nærheden af vand og sæbe. Der skal vaskes
hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter
• se denne video fra Sundhedsstyrelsen om håndvask:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender
• god håndhygiejne forudsætter intakt hud. Brug derfor også fugtighedscreme
i løbet af dagen

Rengøring
Der er indgået aftale med skolens rengøringsselskab, der sikrer, at der den
kommende periode vil være afsat de nødvendige ressourcer til ekstra rengøring og
desinfektion af kontaktpunkter. Eleverne skal være opmærksom på følgende:
• Telefon, tablets og computer skal rengøres flere gange dagligt inden og efter
skoledagen. Brug ikke hinandens devices
• Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur
• Der vil i alle klasselokaler være desinfektionsmiddel, som elever og ansatte
kan bruge når behovet opstår
• Alle borde skal afsprittes inden brug af lokalet. Elever og lærere er sammen
ansvarlige for at dette sker.

Holde afstand
Sundhedsstyrelsen vurderer, at vi på gymnasiet fra 1. august 2020 kan fravige
bestemmelsen om at holde minimum 1 meters afstand. Afstandskravet kan fraviges i
de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige
bestemmelser for undervisningen, eksempelvis i klasselokalerne. Det betyder, at
elever i en klasse eller på et hold ikke nødvendigvis behøver holde 1 meters afstand
til hinanden. Dog skal kravet om minimum 1 meters afstand stadig overholdes
overfor alle andre elever og medarbejdere på gymnasiet.
Følgende gælder fortsat:
• Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram
• Anvisninger på gangarealer skal respekteres og overholdes
• Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden
for skoletiden

Mad og kantine
Skolens kantine er åben, men drikkevandsautomater og mikrobølgeovne kan ikke
benyttes.
Derudover skal alle:
• vaske hænder grundigt før og efter, der spises mad
• sørge for der er rent, hvor der spises
• sidde ved de markerede grønne pladser i kantinen
• overholde afstandskravet på minimum 1 meter når man spiser andre steder
på skolen

Indretning
• Større forsamlinger skal undgås
• Der er sikret let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe, håndsprit og
engangshåndklæder
• Elever skal benytte den indgang, der er placeret nærmest de lokaler,
undervisningen skal foregå i, den pågældende dag. Disse oplysninger vil
fremgå af Lectio

Vi er overbeviste om, at SG’s elever vil følge alle anvisninger.

Yderligere information om COVID-19 kan findes via nedenstående link:
https://www.sst.dk/da/corona

Instruks til elever og ansatte om, hvordan man skal
forholde sig, hvis man får symptomer på COVID-19

Symptomer på COVID-19 er: hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter,
vejrtrækningsbesvær og hovedpine.

Hvis en elev eller en ansat får symptomer på COVID-19 i løbet af skoledagen, skal
vedkommende straks gå hjem og kontakte egen læge med henblik på vurdering og
eventuel test.

Elever orienterer sin lærer om årsagen inden vedkommende går hjem. Eleven
orienterer efterfølgende skolen på post@svendborg-gym.dk

Såfremt en eventuel COVID-19 test er positiv, skal dette meddeles skolen på
ovenstående mailadresse.

Man skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID-19, selvom
man ikke har symptomer. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter
testen er taget og anses herefter for smittefri. Hvis man undervejs udvikler
symptomer på COVID-19 skal man blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne
er ophørt.

Hvis skolens ledelse orienteres om, at en elev eller en medarbejder er testet positiv
for COVID-19, orienteres øvrige medarbejdere samt elever og forældre om dette.

Med venlig hilsen


Jesper Vildbrad
Rektor