Rusmiddelpolitik på Svendborg Gymnasium

Elevgruppen i RUSK på Svendborg Gymnasium ønsker at skabe en god alkoholkultur for alle elever på gymnasiet, hvor vi vil prøve at gøre gymnasiets arrangementer mindre afhængige af alkohol. For at kunne gøre dette, ønsker vi blandt andet, at der ved arrangementer på Svendborg Gymnasium altid vil være større fokus på og mulighed for at købe drikkevarer uden alkohol, vi vil lave en årlig fest uden alkohol samt i introugen gøre alle elever opmærksomme på RUSKs hjemmeside. Derudover ønsker vi, at man som elev på Svendborg Gymnasium kan føle sig tryg ved at kontakte en lærer, studievejleder eller et medlem fra RUSK, hvis man føler, at man har behov for hjælp.

Elevgruppen i RUSK har derfor, i samarbejde med Svendborg Gymnasium, udarbejdet en rusmiddelpolitik, der skal skabe de bedste rammer for de elever, hvor vi ønsker at kunne danne et trygt og godt miljø – både i dagligdagen og til skolens arrangementer. Politikken er formuleret af eleverne i RUSK, med godkendelse af ledelsen.

Rusmiddelpolitik

- Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler indenfor undervisningstiden.

- Alkohol udskænkes kun ved skolens fester med en alkoholprocent på op til 5 % (bordvin ved særlige arrangementer).

- Hvis festudvalgets medlemmer mener, at man under en DUSK-fest er for beruset til at indtage mere alkohol, kan de vælge ikke at udskænke alkohol.

- Hvis der udvises aggressiv opførsel ved skolens arrangementer, bliver man smidt ud. - Der udskænkes kun alkohol til elever over 16 år. - Der skal være synligt vand til DUSK-fester.

- Fokus på alkoholfrie drikke.


Rusmidler under studierejser og andre ekskursioner
- Under ud- og hjemrejse samt i undervisningen er det ikke tilladt at indtage alkohol.

- Man må ikke bringe sig selv og andre i fare, derudover skal andre ikke generes ved støjende adfærd.

- Man skal være i stand til at følge dagens program. I øvrigt skal lærernes anvisninger og/eller grænser respekteres.

- Lærerne kan give tilladelse til indtagelse af alkohol i fritid på studierejser og ekskursioner, når særlige forhold taler herfor. Dette aftales inden afrejse.

- Overtrædelse af ovenstående regler medfører hjemsendelse for egen regning.

Henvendelse til en lærer, studievejleder eller et medlem af RUSK vil IKKE føre til øjeblikkelig bortvisning, men til vejledning og hjælp.