08. oktober 2019 Facebook LinkedIn Twitter

3g biolog på tur til Svanninge Bjerge

Den 2. oktober var biologi-B-holdet på økologi-ekskursion til Svanninge Bjerge – en dag hvor omdrejningspunktet var skoven og dens økologi. Vi undersøgte forskellige skovtyper og så bl.a. at skove og skovrejsning har mange aspekter såsom sikring af klodens klima, af biodiversiteten, af oprindelige og hjemmehørende naturtyper – samtidig med at der også er kulturelle-, rekreative-, produktionsmæssige- og økonomiske hensyn at tage.

Desuden, men ikke mindst, gravede vi dybere i en overset dyregruppe – nemlig møjdyrene. Disse dyr lever i friske kokasser, hvor de, trods deres lidet flatterende navn, spiller en meget vigtig rolle i det store næringsstofkredsløb.Return til nyhedsoversigten