19. december 2019 Facebook LinkedIn Twitter

Besøg fra Nymarkskolen

Onsdag morgen havde vi i 2u fornøjelsen af at have besøg af 9d fra Nymarkskolen. Både 9d og 2u har begge et forløb om Imperialisme, og ideen bag 9ds besøg, var at 2u skulle undervise 9d og formidle deres egen viden videre til eleverne udefra.

2u havde glædet sig til besøget og lagt hovedet i blød for at kunne lave en spændende undervisningsgang for 9d! På dagen kunne folkeskoleeleverne derfor få lov at opleve en række forskellige opgaver, som udover case-arbejde også indeholdt discipliner som stafet med vendespil, og kryds-og-tværs. 

Under besøget blev der både grinet og konkurreret, og der blev endda også plads til, at 2u kunne lære lidt af 9d. Vi siger mange tak for besøget til Nymarkskolen 🙂Return til nyhedsoversigten