02. november 2023 Facebook LinkedIn Twitter

Besøg hos Scientology, Jødisk Synagoge og Islamisk Trossamfund

Religion B holdet var 2. nov. på tur til København, hvor vi besøgte den største danske afdeling af Scientology. Anette, der er scientolog fortalte om filosofien og mytologien bag Scientology og viste rundt i deres i formationscenter med tydelig amerikansk-inspireret indretning. Efterfølgende besøgte vi den jødiske synagoge i Krystalgade, hvor den danske jøde Linda fortalte om livet som jøde i dag - tydeligt berørt af den voldsomme konflikt mellem Israel og Hamas, der blandt andet betyder et forhøjet sikkerhedsniveau omkring synagogen.

Til slut besøgte vi Islamisk trossamfund, der ikke overraskende havde et andet perspektiv på krigen i Israel og på danske mediers behandling af islam generelt. Det fortalte Niels om med stor veltalenhed. En vildt spændende og tankevækkende tur med perspektiver på religioner, som fylder på enormt mange parametre i almindelige menneskers liv.Return til nyhedsoversigten