Dansk Naturvidenskabsfestival 2017

Torsdag den 28. september​ besøgte 24 folkeskoleklasser fra 7. og 8. årgang Svendborg Gymnasiums Naturvidenskabsfestival. Festivalen er landsdækkende med en række aktiviteter indenfor Naturvidenskab.

Svendborg Gymnasium deltager hvert år i festivalen med invitation til områdets grundskoler om at besøge skolen, hvor skolens lærere og elever er klar med oplevelser ved workshops, ved demonstrationsforsøg samt i eksperimenter. Balancen og motorikken blev testet, smagssansen afprøvet og udfordret ligesom grisehjerner blev dissekeret og lungefunktionen demonstreret.

Skolens elever og grundskoleeleverne giver udtryk for, at det er en spændende, begivenhedsrig og lærerig dag.  Skolens elever nød at få lov til at være ”de kloge” og gøre brug af deres viden. Samtidig siger gæsterne, at ”gymnasieeleverne er gode til at undervise, da de taler vores sprog”.

Gymnasieeleverne er gode til at undervise, da de taler vores sprog