12. marts 2021 Facebook LinkedIn Twitter

Elev fra 2.g vinder EU oversættelseskonkurrence

I dag lykønsker Europa-Kommissionen de 27 vindere af oversættelseskonkurrencen Juvenes Translatores.

Deltagerne har oversat mellem to af EU's officielle sprog, som de selv har valgt. Helene Friis fra Svendborg Gymnasium vandt over 53 andre danske deltagere fra de udvalgte gymnasier. Helene Friis går i 2a og sammen med fire andre elever fra Svendborg Gymnasium deltog hun i EU's oversætterkonkurrence den 26. november på skolen.

Europa-Kommissionens oversættere har udvalgt 27 vinderne (én fra hver medlemsstat) blandt 2 797 deltagere fra skoler i hele Europa. Derudover fik 241 elever en særlig udmærkelse for deres fremragende oversættelser. En særlig udmærkelse gik til Julis Nordstrøm fra 2x på Svendborg Gymnasium for hans oversættelse fra tysk til dansk.

Desuden deltog Frida Gislinge Rømer 2a, Lilja Machon Balle 1u og Irene Stagaard Bøtker 2m i oversættelseskonkurrencen.

Den bedste unge oversætter fra hvert EU-land inviteres til en prisoverrækkelse online fredag den 2. juli 2021. Vinderne og deres lærere får desuden lejlighed til at møde en professionel oversætter fra Europa-Kommissionen og få mere at vide om oversættelse og sprog.

Dette års emne for oversættelserne "Den rette kurs i svære tider — sammen står vi stærkere" afspejler ganske godt, hvad Europa har gennemgået i det forløbne år.

Kommissær med ansvar for budget og administration, Johannes Hahn, udtaler:

"Jeg lykønsker de elever, der på trods af de vanskelige omstændigheder har deltaget i oversætterkonkurrencen. Jeg lykønsker også de lærere, der afholdt konkurrencen, selv om de havde travlt med onlineundervisning. De har alle udvist en sand begejstring for sprog og flersprogethed."

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse har hvert år siden 2007 afholdt konkurrencen Juvenes Translatores (latin for "unge oversættere"). Gennem årene har konkurrencen for mange af deltagerne og vinderne været en skelsættende begivenhed. Nogle har besluttet at studere oversættelse på universitetet, og andre er tiltrådt Kommissionens oversættelsesafdeling som praktikanter eller fuldtidsoversættere.

 Return til nyhedsoversigten