03. februar 2021 Facebook LinkedIn Twitter

Elever fra 3.d i regionsfinalen til SamfundsCup

I går præsenterede Caroline, Elisa, Celine og Anders deres projekt ”Indvandrernes stemmer er tavse” til regionsfinalen i årets SamfundsCup, som i år tager udgangspunkt i emnet ”Medborgerskab - rettigheder og pligter i et demokratisk samfund”.
Gruppen gik desværre ikke videre til landsfinalen, men de lavede en flot præsentation af deres projekt, som har til formål at fremme valgdeltagelen blandt indvandrere og efterkommere med anden etnisk baggrund end dansk. Et overordnet fokus for gruppen har været et ønske om at få indvandrere og efterkommere til at føle, at deres stemmer bliver hørt og anerkendt i det danske demokrati.Return til nyhedsoversigten